Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Nåd utöver nåd. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Det var roligt och viktigt att vara i Norge  och besöka Levende ord i Bergen och se hur Guds nåd har hjälpt denna församling igenom ett antal kriser och att gå vidare framåt. Både enskilda individer, församlingar och samfund går igenom olika livskriser. Det undgår ingen men Guds nåd kan ta oss alla igenom. Inte minst i kristider ser man hur viktigt det är med de olika lemmarna i Kristi kropp. Vi hänger faktiskt ihop mer än vad vi anar.

I detta fall har det varit ett unikt samarbete mellan pastor Åge Åleskjaer från Oslo Kristne Center och pastor Robert Ekh från oss på Livets Ord. Det har varit intressant at se hur vi har kunnat arbetat tillsammans och har haft en sådan enhet i synen på det skeende som har varit och vad som har behövts göras i denna speciella och känsliga situation. Där kan man tala om att Guds nåd har verkat.

Apropå Guds nåd så kommer jag nu några gånger att kommentera lite de frågor som kommit upp, inte minst från norrmän, om hur vi skall se på Guds nåd. Personligen tror jag att nåden är ett så stort och underbart begrepp och så mångfasetterat att ingen enskild predikant eller rörelse förmår att ringa in eller fullt ut förklara nåden. Det finns så många olika sidor av Guds nåd att vi kommer att behöva hela evigheten för att upptäcka den i sin fullhet.

Nåden är verkligen Bibelns viktigaste budskap. Ordet nåd ger uttryck för hur Gud är djupast i sitt väsen. Han är kärleken och han uttrycker denna kärlek genom genom sin nåd. Just därför att nåden uttrycker Guds väsen och personlighet och är ett så viktigt budskap till oss alla är det viktigt att den förstås rätt och tilllämpas rätt. I en tid då troende behöver upptäcka nåden på nytt (och det är egentligen varje tid) så är det viktigt att nådesbegreppet är både bibliskt definierat och organiskt förenat med hela den övriga bibliska uppenbarelsen.

Av pedagogiska skäl måste man ibland särbehandla ett bibliskt ämne för att förklara detta mer ingående men i det verkliga livet hänger alltid en ämne ihop med ett annat. I en tid då en viktig del av uppenbarelsen verkat fallit i glömska så blir återupptäckten av detta viktiga ofta renodlat. Så måste det vara men i detta kan man då riskera att det blir ensidigheter eller överdrifter. Efter ett tag korrigeras ofta dessa ensidigheter. Så har det varit med synen på nästan allt t ex, bön, lovsång, församlingen, ledarskap, tro, helande etc.  Det verkar som om Anden lyser på ett speciellt behov och sedan integrerar han det med allt övrigt han gör så att det skall bli till verklig nytta för hela Kristi kropp. 

Detta gäller också viktiga ämnen som nåd, tro och frälsning. ”Av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi skall vandra i dem.” Ef. 2:8-10. I dessa versar flätar Paulus samman alla de viktiga komponenterna i vårt liv med Gud och de relaterar alla till varandra. Hur och på vilket sätt tänker jag återkomma lite till vid nästa tillfälle. Ha en härlig dag. Guds nåd är varje morgon ny! Ta emot den och lev ut den genom tro så kommer du in i de förberedda gärningar Herren har skapat dig till.