Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Amerikaner tror på Gud. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Jag läste just en liten notis i Göteborgsposten där det står att amerikaner överlag är mycket mer troende än  européer.  En undersökning har visat att 3/4 av USA:s befolkning tror på mirakler. Det var inte dåligt! Nära 6 av 10 ber dagligen till Gud. Av dessa säger 31 % att de får bönesvar minst en gång i månaden och 1 av 5 säger att de får bönesvar minst en gång i veckan. Gudstron är på tillökning i USA men tron på helvetet minskar. Allt enligt GP.

USA har en stor befolkning så det betyder att många miljoner verkligen upplever Gud som en levande och högst påtaglig realitet i sina liv. De tycker samtidigt att bönesvar är något helt normalt. Samtidigt, och säkert i linje med den allmänna positivistiska andan som råder där, vill man inte tala så mycket om negativa saker, synd, dom och helvete osv. Där finns ju risken hos en del förkunnare att helt bortse från dessa andliga realiteter av rädsla för att stöta bort folk och därigenom urholka evangeliet. 

Det är en på många sätt intressant undersökning och befäster väl den uppfattningen som många har, att Europa och USA, trots sina likheter är två kontinenter som är mycket mer kuturellt olika varandra än vad man egentligen kan föreställa sig vid en första anblick.

Mer av denna gudstro behövs i Europa och kanske en del av Europas USA-förakt ligger just här, och inte enbart i politiken. Man kanske helt enkelt är föraktfull och avundsjuk på deras spontana tro på och glädje i Gud. I Sverige kan det bli lite tråkigt med det reflexmässiga förakt emot amerikansk kristen tro som ofta verbaliseras i både kyrka och frikyrka. Vi har nog i alla fall inte sådana här siffror att skryta med när det gäller gudstro.