Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Olika kulturer. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Det har varit slående att se och höra genom åren hur just olika andliga kulturer blir åtkiljande bland kristna. Ofta handlar det verkligen inte om grundläggande dogmatiska skillnader utan istället om hur man gör olika saker, typ. vi ber inte fritt, vi lyfter inte händerna, vi predikar med eller utan koncept etc.

Det är klart att olika stilar appellerar till olika människor och här måste det få finnas en mångfald. Denna mångfald behöver dock inte vara kyrkoskiljande som det verkar att den lätt kan bli. Olika röstlägen, olika val av ord, favorituttryck och sätt att agera urskiljer ofta vilken ”rörelse” vi tillhör. Detta bedöms då inte i första hand utifrån bibliska principer utan efter gängse seder och normer inom det egna sammanhanget och blir därför lätt något man använder för att distansera sig från andra.

Till detta kommer om en predikant är från ett annat land och därför beter sig kulturellt annnorlunda. Allt detta kan bli svårigheter i människors sinne och skapa oförmåga at ta emot. Vi verkar ha ett omedevetet behov av likriktning som kan bero på en djup underliggande osäkerhet på om man själv är rätt eller fel. Denna ibland överdrivna rädsla för det okända eller annorlunda kan skapa låsningar.

Den andliga hungern överbryggar ofta dessa låsningar och om den paras med en biblisk förankring och en känslighet och generositet som gör att man kan och vill bedöma, inte utifrån fruktan eller förakt utan ifrån ärlighet, saklighet och sundhet så kommer man oftast rätt. Allt nytt är inte alltid rätt och allt gammalt är inte alltid fel men fruktan, fördomar, ovilllighet att ändra sig är alltid fel, vare sig det gäller att uppskatta gammalt eller nytt. 

Herren lät det ta lite tid för skeptikern Natanael att låta övertyga sig eftersom han visste att det finns ett mjukt hjärta som letade efter det som var äkta, under den kärva fasaden. Däremot anfötrodde Jesus sig inte åt de som på avstånd hånade och dömde ut honom. Dessa hade sin religion som ett skydd runt sin själviskhet och letade bara efter ursäkter för att inte behöva följa Jesus. Det man letar efter det hittar man.