Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Om andliga inflytanden. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Vi hade ett fräscht besök av Daniel Viklund på Livets Ord. Se här. I sin predikan kom han in på andliga rötter till alkoholproblemen i Sverige. Inte minst genom Asadyrkan i forntiden och våra förfäders mjöddrickande och orgier. För att få bukt med dagens supande måste vi komma åt de andliga rötterna och göra upp där. 

När det gäller andligt inflytande så lever vi i en värld med allt ökad religionsblandning. New Age inflytandet har ökat i samhället runt omkring oss  även i kristna sammanhang och urskiljningen är ibland dålig. I fornkyrkan fick man avsäga sig djävulen och hela hans verk när man blev döpt och ofta förekom det exorcism i samband med dopet. Både i Singapore och i Italien, av både en karismatisk protestantisk pastor och en katolsk karismatisk präst hörde jag samma sak. Man fick allt oftare hjälpa människor att avsäga sig ockulta företeelser och ibland driva ut onda andar innan man döpte nyomvända eftersom deras liv ofta varit inblandat i det ockulta, i New Age eller andra religioner. Vi kommer att få göra allt mer av detta när människor kommer ifrån en förvirrad och trasig bakgrund i världen.

En katolsk karismatiker talade nyligen om för mig hur de ber med människor till andedopet och alltid leder dem i avsägelse av ockult inblanding och New Age innan de blir fyllda med den helige Ande och kommer ut i nådegåvorna. I en del kyrkor idag blandas den kristna tron synkretistiskt med olika inslag av New Age, olika terapier, yoga,  gnosticism och annat som blandar in andra religioner och det ockulta. Ofta sker det under formen av ”andligt sökande”.

När en väckelse kommer och Guds Ande verkar på både troende och människor i världen  då kommer en längtan att göra sig av med allt sådant. Man ser att det Gud har är så mycket bättre, renare och heligare. Det finns platser, allt ifrån diskotek och barer till restauranter och nyandliga konferensplatser, ”heliga” lunder och andra samlingsplatser dit Herren leder sina tjänare att be, prisa Herren och göra anspråk på blodets renade kraft för dessa platser. Även musiklivet renas och ”deathmetal” och annat får backa.  Gud svarar konkret på bön och detta förbereder i den andliga världen för kommande väckelse. Bönesvaren kommer ofta i en direkt manifestation av att människor inte längre vill ha med det ockulta, med berusning, med sexuella överdrifter eller villoläror att göra. 

Att göra aktiv bönetjänst på detta sätt, ofta i det tysta, och att samtidigt vara kärleksfull och tålmodigt betjänande till människor som fastnat i New Age är rätt väg att gå. Vi kan inte bara fördöma och fördöma, vi måste kunna relatera till människor som söker, vara andligt aktiva och visa dem hur Guds kraft verkar i vardagen. 

Häromdagen talade jag med Christer Linebäck, en av våra predikanter, som åker runt till tusentals elever i svenska skolor och talar om Jesus. Han berättade att öppenheten är otrolig. Man ställer djupa frågor och vill verkligen veta. Många undrar över helanden och om han sett under. Andra vill veta om tungotal och han berättade att när han på deras begäran ber i tungor så kommer Guds närvaro påtagligt in i klassrummet. När kristna elever som följer med honom berättar om ”True love waits” och att de är sexuellt avhållsamma tills giftermålet får de inte förakt utan snarare beundran för sin livstil. Det är exempel och demonstration av livstil och Guds levande kraft, inte fördömande och förakt, världen behöver se och höra från oss.