Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dan Salomonsson på Livets Ord. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Det var faktiskt en viktig händelse när pingstpastor Dan Salomonsson, pastor för Pingstkyrkan i Uppsala, predikade på Livets Ord i söndags. Under Livets Ords 25-åriga existens har relationen till den svenska Pingströrelsen varit tidvis väldigt ansträngd. De gällde både på det nationella planet och på lokalplanet i Uppsala. En förändring uppstod i samband med ”kramen på Hovet” 1994 då Sverre Larsson kom över och hälsade på mig på scenen under en stor konferens med Yonggi Cho i Stockholm. Inte alla blev glada över den kramen. Steg för steg knöts kontakterna lite närmare. Sverre kom och predikade på Livets Ord för precis 13 år sedan, vilket var en smärre sensation då. Steg för steg har sedan barriärer brutits ner och relationer etablerats, vilket inte minst visat sig i att jag två gånger blivit inbjuden till att tala på Nyhemsveckan. Det har varit roligt och hedrande.

Stanley och Kjell Sjöberg, samt Birger Skoglund, har ju besökt oss men har stått i lite andra typer av tjänster för Herren. Enhet är också något som på olika sätt måste manifesteras lokalt.  Som förste pingstpastor  predikade alltså Dan i söndags på Livets Ord. Predikan var central och mycket bra. Inte minst tyckte jag att det var bra det han sa om att följa Jesus och inte ha sin trygghet i det bestående utan att ständigt vara i rörelse.

Detta gäller oss alla. Det är lätt att få sin identitet i det yttre eller i den senaste upplevelsen som man sedan vill permanenta för gott. Då blir nästa steg ett hot. Jesus däremot gick hela tiden framåt och vidare och att efterfölja honom är att hela tiden vara beredd på förändring. Förändring som har med att bättre kunna förstå och kunna följa Jesus på ett djupare sätt, inte bara förändring för förändringens skull.

Det är roligt att kunna ha en närmare och hjärtligare relation till våra syskon i Pingströrelsen som vi delar så mycket med; Jesuscentreringen, bibeltron, betoningen av försoningen genom Jesu blod som utgjöts på korset, samt Andens liv och gåvor. Det blir säkert mer och närmare gemenskap i framtiden på olika sätt. Detta är helt säkert en del i de olika positions- och attitydförändringar som sker för att vi tillsammans skall kunna nå ut med evangeliets kraft i Sverige. Jag är säker på att Herren vill upprätta Kristi kropp i landet så att vi tillsammans kan bryta igenom till väckelse.