Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Inför år 2009. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

År 2008 har gått med hast och är på det sista vibrerande slutet. Själv har jag under hösten rest ovanligt mycket och hunnit besöka de flesta av av våra missonsarbeten och platser där vi arbetar. Det har varit väldigt tillfredsställande. Inte minst har det varit glädjande att se hur mycket av arbetet som både expanderar och fördjupas i olika delar av världen.

Mycket av den andliga kartan har verkligen förändrats i Sverige den senare tiden. Själv tänker jag mer på Europa och Sverige än vad jag gjort på mycket länge. Jag är övertygad om att vi kommer att få se nya andliga genombrott i vårt land. Andliga genombrott kommer naturligtvis inte hur som helst, inte utan förberedelse och inte utan ett pris att betala. Det finns viktiga andliga steg att ta för att kunna se en besökelse i vårt land men jag tror absolut att det är möjligt att göra detta. Jag är övertygad att fler troende än på länge är så hungriga att se mer av Jesus i landet att vi faktiskt är beredda att göra det Herren manar oss att göra för att dessa andliga genombrott skall kunna komma.

Ordet ”väckelse” är ett ord som kan åstadkomma både frustrering och välsignelse. Det beror lite på vad man lägger i ordet. Själva ordet kan lätt bli en schablon. Ordet ”väckelse” finns ju inte direkt i Bibeln men väl själva företeelsen. Däremot tror jag att vi ibland nostalgiskt romantiserar angående både vad väckelse egentligen är och hur den skulle kunna komma.

Jag tror inte alls att det skulle vara försent med en stark andlig beröring av Sveriges land bara för att vi har sett ett sådant avkristnande under många år. Tvärtom kommer dessa tider av torka och förnekelse att både föra oss troende samman, föda en stark nöd i våra hjärtan och göra oss kreativa att föra ut evangeliet på nya vägar. Sedan är det ju så att människor idag på många sätt är så otroligt mycket mer öppna är för bara några år sedan. Det har skett en definitiv förändring i den andliga atmosfären.

Evangeliet är och förblir detsamma eftersom Jesus Kristus är densamme igår, idag och till evig tid men metoderna förändras ständigt i hur vi för ut evangeliet. Inte minst i tider av nöd, yttre kriser och förändring finns det oanade möjligheter från Herren att få nya kreativa idéer om hur evangeliet kan spridas i vårt land. De kriser, inte minst den finansiella krisen, som nu tornar upp sig kommer med all säkerhet göra att många får upp ögonen för andra värden än de materiella.

Istället för att med skräck se på hur allt verkar skaka är det tid att som aldrig förr söka Herrens ansikte för att hämta vederkvickelse hos honom. Närheten till Jesus skapar en passion i oss att nå ut till andra och ur detta kommer de kreativa idéer som aktiverar oss så att vi utan kramp eller moralism kan betjäna vår nästa. Mer än någonsin kommer världen att se hur troende beter sig och de som känner Herren kommer att kunna stå fasta och härda ut, göra erövringar, Dan. 11:32, även i oroliga tider och vara till stor hjälp för allt fler människor som hamnar i andlig, social och ekonomisk nöd. Låt oss ta in människors nöd i våra hjärtan och sträcka oss ännu längre ut under år 2009.