Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
TRPO-dagar. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Under veckan har Trosrörelsens predikantorganisation (TRPO) träffats ute på vår herrgård, Ribbingebäck och har haft uppbyggelsedagar och årsmöte. Detta skedde samtidigt som Livets Ords universitets (LOU) Pastorskurs hade en intensivvecka där så en av dagarna var undervisningen och gemenskapen gemensamt. Det var väldigt lyckat.

Dessa ledardagar har pågått i många år och de blir bara bättre och bättre och gemenskapen fördjupas allt mer. Det känns som en ny renässans för denna gemenskap. Både förkunnare, församlingar och predikantgemenskaper går igenom olika perioder och med jämna mellanrum finns det olika vägval att göra. Därför känns det så roligt att gemenskapen och den inbördes enheten känns starkare än någonsin. Inte minst känns detta viktigt inför framtiden.

Jag hade tillfälle att undervisa rätt ingående om Kristi kropps väsen, om relationen himmel och jord för oss troende idag, om vår kallelse först och främst är till Kristuslikhet och om varför en sann andlig enhet är viktig för att starkare kunna bryta igenom i landet med evangeliet.

För mig har Ef. 4:11 och kringliggande verser verkligen strålat fram den senaste tiden, om hur dessa tjänster som är gåvor från Herren, är till för att bygga upp hela Kristi kropp tills den kommer fram till enhet, mognad och uppfylls av Kristi fullhet. Det är väldigt utmanande och härliga verser som ingen av oss kan komma undan. Nämligen att dessa tjänster står väldigt starkt i enhetens tjänst och inte bara kan bygga kring sig själva, sin gåva, smörjelse, sina speciella aktiviteter eller organisation utan, om de olika tjänsternas funktion skall förverkligas, så måste man också sträcka sig ut emot resten av Kristi kropp.

Vi avslutade med en mycket stark nattvardsgudstjänst med en ljuvlig Gudsnärvaro, betjäning och profetiska tilltal. Härliga dagar!