Vårt sjunde barnbarn, Isabella Ekman, dotter till Jonathan och Sara föddes idag kl 17:31. Hon är så välkommen. Gud välsigne dig rikligen  Isabella!! Må din ingång, din uppväxt, och din framtid i  denna värld vara välsignad och full av Guds närvaro i ditt liv. Må Jesus, som älskar dig och har kallat dig, frälsa och forma dig till sin avbild och må ditt liv bli till välsignelse för många, många människor!