Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Till USA… | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Det var faktiskt rätt länge sedan nu som jag besökte USA. Nu blir det emellertid av igen. Jag åker idag för att vara med på en företagarresa till Florida. För två år sedan gjorde vi en likadan och den var då mycket lyckad. Det är kristna  företagare från Sverige och andra länder som får några dagars undervisning. Det skall bli riktigt roligt att tala till dem och det blir rätt många pass. Vi har också tre andra förkunnare så det blir intensivt.

Det är viktigt idag att uppmuntra kristna företagare. De är kallade av Gud att hjälpa till med att sprida Guds rike, både med sitt vittnesbörd ute i affärsvärlden, med sina liv och genom sina företag. Det finns en Gudsrikeskultur som är tvärtemot den  själviska kultur som råder i världen och när företagare får tag på detta så blir de härliga exempel på vad Gud kan göra ute på i samhället och alternativ på de olika marknadsplatserna. Det finns en integritet, en höghet och ett betjänande som gör affärsmän till kärleksfulla barmhärtighetstjänare. Det är en hög kallesle som man inte skall låta andra dra ner i smutsen.

Många människors liv kan räddas när vi vågar öppna våra plånböcker och tillåter Herren att göra oss till givare och såningsmän av det han gett oss att förvalta. Inte minst när det gäller att ge till de fattiga. (Jag skrev en bok som heter ”Ekonomisk Frihet” för ett antal år sedan. Den senaste upplagan, som kom förra året, har två ytterligare kapitel som behandlar just detta, att ge till de fattiga och att inte böja sig för en självisk materialistisk kultur.)

Företagare har också en speciell uppgift, och gåva, att stödja evangeliets spridande ekonomiskt. Hur mycket Guds nåd och Guds kärlek än är totalt fri och gratis, så kostar det alltid pengar att sprida detta goda evangelium och utan pengar kommer det aldrig att kunna gå att nå fram till jordens yttersta gräns. Därför arbetar förkunnare och affärsmän bra tillsammans. Tillsammans kan man be, så och gå! Då kan vi nå ut till alla människor överallt.

Efter Florida åker jag till Oral Roberts University i Tulsa för att samtala med den nye rektorn och vara med på ett ”advisory board meeting”. Det är alltid roligt att komma dit men nu blir det extra intressant, både att se förändringarna och att berätta om planer för utveckling av det utbildningsarbete vi bedriver här i Sverige och ut till olika länder i världen.  Det är fortfarande ett så stort behov av att träna ledare, fördjupa pastorer teologiskt och att förbereda och utveckla församlingsplanterare.

En ny generation av andligt starka, teologiskt fördjupade, praktiskt duktiga och strategiskt tänkande ledare, som också flödar i Andens gåvor och har passion för mission, behövs för att evangeliet på allvar skall nå ut och bryta igenom in i människors liv i vår moderna värld.