Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Vårseminariet igång. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Så var det igång och det kändes riktigt bra. Det är roligt att så många människor kommer för en vårhelg för att sitta ner och ha bibelundervisning, tillbedjan, lovsång och förbön. Jag tror som sagt på en renässans av bibelstudiet. Det innebär att vi tar med oss Bibeln till kyrkan, att vi slår upp bibelställena, att vi studerar Bibeln hemma, själv och i grupp, att vi lever av Ordet och när oss av det dagligen.

Guds Ord är både ljus, bröd och svärd. Ljus som leder oss dagligen framåt. Bröd som stärker oss på vägen och ett svärd som rensar bort det som hindrar oss att gå. Det är ett stort privilegium att leva i ett land där man fritt kan läsa sin Bibel.

Det är fascinerande att läsa i Ordet om de andliga nådegåvorna och veta att de är tillgängliga för oss idag, för oss alla, inte bara några få, inte bara experter eller proffs utan var och en av oss och i alla situationer. Andens nådegåvor kan vi inte bara läsa oss till. De måste upplevas och vi måste våga öppna oss, med risk för att ibland misslyckas, för att bli brukade i dem.

Jag talade lite om den miljö som måste finnas för att gåvorna skall komma i bruk idag. Jag tror det är en inställning av andlig fattigdom som gör mig beroende av Andens hjälp, hunger efter och kärlek till Jesus, överlåtelse till att gå ut med evangelium och villighet att försaka för att följa honom. Detta tillsammans med kärlek till sanning i hjärtegrunden ställer mig i en position där Anden kan fylla mig, leda mig, hjälpa mig och flöda genom mig.

Vi behöver ett sunt klimat och en generös miljö för de andliga nådegåvorna att frodas i. Vi behöver undvika både diket med övermisstänksamhet gentemot allt övernaturligt och en öppenhet som är så godtrogen att den sväljer allt, hur konstigt det än är. Det finns en väg mellan allt detta, en helig och härlig väg, som gör att gåvorna kan bli till stor välsignelse i våra församlingar idag.

De är verkligen nödvändiga, mer än någonsin, och vi behöver röja undan tveksamhet, tröghet och motvillighet när det gäller att söka dessa. Paulus säger att vi skall vara ivriga att söka dem. Denna iver är en helig passion parad med medvetenhet om nödvändigheten av att vara andligt utrustad för att verkligen möta människors behov.