Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
På söndag gäller det….. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Så är vi inne i den sista valveckan med bara några dagar kvar tills valet på söndag. Något historiskt har skett som är statistiskt säkerställt. Från ett underläget på ca 10 % ligger nu Alliansen över på ca 10 %. Detta har aldrig hänt förut i modern tid. Så på många sätt är detta val ett historiskt val. Förra valet var en skräll och alliansen fick tillåtelse att försöka förnya Sverige. Vinner de nu så kan de fortsätta implementera sin politik och först efter nästa mandatperiod ser vi om deras politik verkligen har gynnat Sverige. Egentligen behöver de minst två perioder till för att det skall kunna bli en varaktig förändring, ett ideologiskt systemskifte. De röd-gröna (socialisterna) framstår som trötta och arga och Sverige behöver verkligen inte en tillbakagång till en regim som är svag i regeringsställning och där  den gamla vänstern får ett unikt tillfälle att sitta i regeringsställning vilket aldrig förut har hänt i Sveriges historia. Det skulle ge oss en mer socialistisk regering än någonsin.

Kristen tro och politik har alltid berört varandra. Så har det alltid varit historiskt sätt. Det finns flera krafter, inom och utom kristenheten, som vill hålla kristna utanför det offentliga rummet. Dels de kristna som tror att politik är smutsigt eller för lågt. man hänvisar till att kyrkan skall evangelisera, inget mer. Eller också har man inställningen att det kristna livet enbart handlar om det inre livet. En slags överandlig privatreligiositet. Man glömmer att evangeliet har något att säga på varje område av mänskligt liv. Den kristna tron har både en förvandlande inre kraft i en enskild människas liv och en omskapande kreativ förmåga att dana ett samhälles yttre liv. Så har det alltid varit och varför skulle det upphöra idag?

Dels finns det de sekularister som i en fåfäng dröm tror att nu är det dags att radera bort de sista resterna av kristet inflytande på kultur och samhällsliv. De vill att kristna skall ägna sig enbart åt privatreligiositet och menar att kristna inte skall få yttra sig eller engagera sig offentligt med sin tro. Sådana tendenser är nödvändigt att bekämpa.

Mellan dessa ytterligheter måste kristna med stor nödvändighet och konsekvens aktivera sig och ta ansvar även för samhällsutvecklingen. Det tillhör det ansvar vi har, nedlagt i skapelsen .

Vi har ansvar för den skapelse vi har blivit satta att förvalta och det samhälle vi lever i.

Vi har ansvar för vår nästas väl och ve. Speciellt har vi ansvar att värna om de svaga, utstötta, lidande och de som inte själva har en röst.

Vi har ansvar att värna om varje enskild människas integritet, värdighet och frihet. Även den ofödda människan, alla våra gamla och våra invandrare.

Vi har alltid ansvar för att lyfta upp sanningen, sanningen har nämligen ett egenvärde och att förvalta och förmedla den. Inte minst i en värld som kategoriskt förnekar att det finns någon sanning eller vrider den för egna syften. Det är kyrkans profetiska uppgift som hon aldrig kommer ifrån.

Politik är inte frälsande men inte heller oviktigt. Under vissa tider har man emellertid försökt anpassa den kristna tron så att den har framstått som politiserande. Den kan aldrig helt gå i lag med en inomvärldslig ideologi. Däremot kan den ta initiativ på en mängd olika inomvärldsliga områden utifrån evangeliets egna förutsättningar. Det är därför viktigt för kristna att inte bara haka på sakfrågor utan också fråga sig vilka ideologiska underströmningar som egentligen styr agendan. Detta gäller både frihetskränkande kollektivistisk och ateistisk socialism, ohämmat girig och självisk kapitalism samt hedonistisk, sekulär och relativistisk liberalism.

I allt detta, med alla tillkortakommanden och kompromisser som olika politiska partier har, så kan inte kristna vara för fina eller för andliga för att engagera sig. Sverige behöver allas våra röster, och förböner, så att vårt land kan bli en plats där kärlek, sanning och rättfärdighet råder. Så att vårt land blir ett land där både barmhärtighet och frihet får utrymme. Kommande generationer skall kunna leva väl här och den kristna tron skall kunna bidra till att både landet byggs rätt och att människor får höra evangelium om Jesus även i fortsättningen. Det är inte alldeles självklart att det automatiskt blir så i framtiden. Därför behövs din röst på söndag! Efter du har gått till kyrkan, gå till vallokalen!