Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Några klargöranden angående Världen Idag. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Det är intressant att se hur olika saker kan te sig om man står utanför eller innanför ett skeende eller en företeelse. Inte minst när detta skeende speglas genom dagspressen, med dess olika motiv och bevekelsegrunder.

Världen Idag, som så många andra tidningar, har en lägre tid slitit med ekonomiska utmaningar. Detta är vare sig unikt eller alarmerande, men något som naturligtvis måste kraftfullt åtgärdas. Ekonomiska utmaningar brukar resultera i ommöbleringar i mediabranschen. Det har vi sett prov på även i kristen press under ett antal år.

Som jag ser det måste en kristen tidning konsekvent stärka och värna om sin ideologiska grund, sitt fokus och sin målsättning så att man inte riskerar att bli en allmänt profillös, speglande tidskrift som avstår från att ge klara inriktningar. Betydelsen av en samlad och enhetlig teologisk vision och profil är och förblir betydelsefull för all kristen media. Inte minst gäller det en tidning som vill företräda väckelsekristendom. Det är en skyldighet gentemot läsarna.

Världen idag har sin legitimitet i att vara en teologiskt konservativ, bibliskt baserad, evangeliskt grundad, karismatiskt öppen och samhällsengagerad tidning. Den är inte knuten till enbart en rörelse eller en församling. En sådan röst behövs i Sverige idag.

En sådan profil kommer naturligtvis alltid att utmanas och motarbetas, både ideologiskt och av rent konkurrensmässiga skäl. Så ser en fri marknad ut. Det är inget märkvärdigt med det. Men det innebär också att beskrivningen av tidningen i andra media, inte minst under de senaste månadernas utveckling, kan tyckas vara tendentiös.

En sak man har gjort ett nummer av är församlingen Livets Ords påstådda inflytande över tidningen. För det första skulle det inte vara brottsligt om Livets ord ägde eller hade inflytande på en dagstidning. Konkurrenter skulle inte tycka om det men det gör det knappast omoraliskt. För det andra är det inte så. Däremot finns det de som tror detta eller är rädda för det.  Så har det varit från Världen Idags första stund. För det tredje finns det inget intresse från Livets Ords sida att ta över tidningen, bara att ha en sund och saklig relation till den. Den relationen vill Livets Ord för övrigt ha till alla media. Det handlar om saklighet i rapportering och att kunna höja sig över futtigheter och fördomar.

Det har den sista tiden höjts alarmerade röster, som menar att det inte längre finns en rågång mellan Livets Ord och Världen Idag. En del som menar detta vet nog bättre, men väljer ändå att säga så. Det kan naturligtvis finnas många skäl för sådana uttalanden, men sakligt är det knappast.

Skälet till oro som anges, är att jag av styrelsen blivit ombedd att vara ansvarig utgivare under en ytterst kortvarig tid, tills den nye chefredaktören kommit in i sitt arbete.  Detta har jag också nämnt i svar till journalister, men det kom av någon anledning inte med i rapporteringen. Man har alltså i onödan dragit för stora växlar på en liten sak och kommit till felaktiga slutsatser.

Världen Idag kommer att klara sig. Den kommer både att andligt fördjupas och kunna spetsa sin profil. Några lämnar redaktionen, andra kommer till och ett nytt team växer fram runt chefredaktören. Ekonomin kommer att reda upp sig, då intressenter finns som vill engagera sig och stötta. Kriser är vanliga i mediabranschen, men framtiden för Världen idag ser ändå ljus ut, trots en och annan olyckskorp.

(Detta inlägg är ett enkelt klarläggande, inte ett debattinlägg, och har därför inte kommentarsfunktion.)