Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Försenad recension. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Ett längre tag har det legat en utmärkt bok som jag tänkt kommentera men det myckna arbetet har hindrat detta. Nu skall jag kort försöka. Det är Olof Edsingers bok ”Korsets väg och korsets kraft”.

Det är som sagt en utmärkt bok på många sätt. Olof har ett mycket bra sätt att skriva och att lättfattligt, men inte förenklat, sätt att beskriva andliga sanningar och företeelser. I denna bok beskriver han översiktligt hur korset inte bara är en plats för utbyte där Jesus tar vår synd och vi får hans rättfärdighet, utan också en plats för överlåtelse. Korset är inte bara vad Gud har gjort för oss och vad vi fått i ersättning för hans verk på Golgata utan också den princip vi skall leva efter i Jesu efterföljelse vilket innebär en daglig död från det egna egot och dagliga utmaningar som kan vara mycket obekväma.

Detta innebar en sund inställning till det vi ofta kan frestas att förringa, förtiga eller undvika, nämligen lidande, sårbarhet, förnedring och förföljelse.

Balansen mellan det vi har fått tillgång till och den seger Jesus vunnit för oss och det vi dagligen skall leva ut i ödmjukt tjänande kommer fram på ett mycket bra sätt. Inte minst för att det finns en sådan risk att bli ensidig och hamna i det ena eller andra diket. Denna ensidighet kan uttryckas antingen i ett tänkande som aldrig riktigt frimodigt sträcker sig efter vad Gud erbjuder oss eller också i frestelsen till ett triumfalistiskt övermod som läser Bibeln selektivt och undviker det som verkar svårt och besvärligt.

En bra bok, strukturerad, genomtänkt, själavårdande och hoppfull. Läs den gärna!