Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Avskaffat helvete. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Mot bakgrund av den debatt om helvetet som förekommit senaste tiden  så har Livets Ords förlag nu kommit ut med ytterligare en bok av Francis Chan. Denna gång med namnet ”Avskaffat helvete”. Författaren försöker i sin bok på ett resonerande, samtalande sätt närma sig frågorna om de eviga straffen. Han gör det mycket bra.

Sammanfattningsvis kan sägas att hans inställning är både en sorg över förkunnare som lämnat sina bibliska positioner och uppfattningen att en förkunnare inte har mandat att vare sig lämna den grundläggande tron eller negligera obekväma bibelord. Han inser att vi inte kan ta alla läror för givet bara för att vi har hört om dem i våra sammanhang utan att vi också själva aktivt måste studera och grunda oss i vad Guds ord egentligen säger genom. Boken ger hjälp till detta och det finns en saklig och själavårdsmässig ton i boken som är viktig.

Att framstå som bibeltrogen och samtidigt avskaffa helvetet är en ekvation som inte riktigt går ihop. Att det finns förkunnare som väljer denna väg framstår som mer eller mindre obegripligt. Att frågan på olika sätt är svår håller nog de flesta med om. Det är inte så svårt att se att den är klart bibliskt förankrad, förekomsten av bibelord är många och Jesus talar explicit om förekomsten av ett helvete, men emotionellt kan det vara svårt att greppa det hela. Hur hänger Guds kärlek och helighet ihop?

Att något inte är helt lättillgängligt betyder inte att vi har rättighet att sortera ut det vi känslomässigt inte förstår. Inte heller har vi rätt att , med hänsyn till dåliga erfarenheter av olika förkunnare vi inte tycker om eller håller med, eller andra mer eller mindre dåliga  upplevelser i församlingslivet avfärda allvaret i den bibliska beskrivningar om ett helvete.

Risken är också att vi blandar ihop det teologiska och det pastorala perspektivet och väljer det som verkar enklast för oss i ett kort perspektiv vilket innebär att man helt undviker frågan eller i värsta fall frestas att ge falsk tröst i en fråga där man lätt utmanas. Missuppfattningen att de som tror på helvetets existens menar sig vara bättre och mer värdiga himlen än andra är också en missuppfattning som måste klaras upp.

Frågan om alla automatiskt kommer till himlen är oerhört viktig. Är det så måste en mängd bibelsammanhang utrangeras och Jesu egna ord ifrågasättas. Är det inte så måste allvaret i risken med att kunna gå förlorad återigen förkunnas från våra predikstolar annars brister vi i både kärlek till människor och trohet till vår Herre.

Chan har skrivit en både lättläst, allvarlig men samtidigt ledig och kärleksfull bok i detta ämne, nämligen hur vi bör tänka för att både stå på sanningens och barmhärtighetens grund. Den är mycket läsvärd.