Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

En tid att samla in.

För mig som i många år har levt i ett intensivt utgivande; förkunnande, skrivande, resande, pionjärbyggande, etc, så är det så tillfredställande att nu kunna få en chans att lite mer stilla ner och ägna mig åt att samla in. Det gäller både ny kunskap och nya...