Lukasz Nauman och Ulf

Lukasz Nauman och Ulf

I juni besökte Ulf en ekumenisk karismatisk konferens i Krakow. Ulf predikade om den Helige Ande och om rikedomen i Kyrkan. I Polen rör sig den unga generationen ganska fritt över samfundsgränserna och det är viktigt att den unga katolska generationen inte tappar greppet om sin tro utan är tacksamma för allt det omistliga som finns i Kyrkan. Vi har god kontakt med biskop Grzegorz Ryś i Krakow och med Franciskanerna där. Vi trivs så fint med polackerna och är tacksamma för vad den polska katolska kyrkan bidrar med här i Sverige, genom alla präster som tjänar här.