Nu på söndag avslutar vi vår bokturne´med att signera vår bok” Den stora Upptäckten” efter högmässan kl 11:00 i St. Eriks Katolska domkyrka på Södermalm i Stockholm. Det skall bli roligt att få komma dit.Du är välkommen också!