Som säkert många redan vet och har sett att jag har skrivit på Twitter, så har jag där dementerat påstådda planer på prästvigning. Då diskussionen om detta verkar fortsätta så tar jag tillfället här att åter dementera detta. Jag har inga planer på att prästvigas i Katolska Kyrkan.

Jag är mycket tacksam över att vara  katolik och trivs mycket bra som lekman.Jag har fått många tillfällen att tala, både att hålla föredrag och bibelstudier, vilket är mycket roligt och givande och något som jag kan göra som lekman. 2016 är ganska fulltecknat när det gäller olika engagemang. Detta är något jag trivs med och  som fungerar mycket bra. Det är en nåd att tacka Gud för.