DAGENS ANDAKT


2017-05-28

Inte längre någon fördömelse

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Rom 8:1-2
Varje människa, oavsett hur framgångsrik hon än är, går och bär på inre fördömelse. Världen lever på nervpiller, kämpar mot ångest, är bunden i fruktan och har dåligt samvete. Vårt eget inre anklagar oss. Vi känner att vi inte är vad vi borde vara. En del slänger alla hämningar, konventioner och moralbud överända och hoppas kunna döva sitt samvete med att kasta sig ut i passioner och njutningslystnad. Andra arbetar hårt på att leva ett högt moraliskt liv och odlar självgodheten. Ingen lyckas bli av med det dåliga samvetet, fördömelsen, den inre domen mot oss. Vi intalar oss, tillsammans med våra meningsfränder, att vi tillsammans kan lyckas leva rätt, men under ytan faller allt samman.

Hur skall jag bli fri från mitt inre elände, från mitt dåliga samvete, från oron och livsfruktan? Det finns bara en medicin. En ljuvlig, härlig, stärkande medicin. Att ta emot vad Jesus gjort för mig! När jag tror på honom renas mitt samvete. Gud lyfter mig ut ur det tillstånd av ofrid, onåd och fruktan som rådde genom att lagen hade ständiga anklagelser emot mig. Och anklagelserna var rätta. Så jag kände ständig fördömelse, och fick inte bukt med den. Men genom Jesus Kristus har jag blivit ställd in i Guds nåd. När han nu ser på mig ser han mig i Kristus. I stället för synden ser han rättfärdigheten. Jag är inte längre under domen. Nu kan jag, i och genom Jesus, komma inför Gud med glädje och frimodighet, utan känsla av skam eller mindervärdighet, precis som Adam och Eva före syndafallet.

Bön

Tack Gud för att himlen är öppen och att jag med frimodighet kan komma inför ditt ansikte. I Jesu namn. Amen.