Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4006
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2021-04-11

Den sista måltiden

Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.”
Luk 22:19-20
Den allra sista påskmåltiden med lärjungarna är den första nattvarden. Nu instiftas det nya förbundet som beseglas av korset. Lärjungarna är inte i slutet av något, utan i början. Men de såg det inte då. Påskmåltiden var anrättad på traditionellt judiskt sätt. De bittra örterna fanns där som en påminnelse om Egyptens slaveri och plågor. Påskalammet var slaktat, en påminnelse om räddningen, om blodet på dörrposterna som gjorde att dödens ängel inte kunde röra vid israeliterna. Det osyrade brödet fanns där, som togs ur ugnen innan det hunnit bli färdigjäst, gräddat och klart. Då hade hela måltiden ätits med hast och folket hade dragit ut, alla Israels stammar, med upplyft hand, det vill säga, i bön till Gud.

Nu fanns tolv lärjungar runt bordet som en bild av Israels tolv stammar. Ett bättre blod skulle snart utgjutas. Ett bättre förbund skulle instiftas. Ett nytt folk skulle komma som tillsammans med ett troende Israel skulle hämtas från alla folk och stammar. En större befrielse skulle ske. Befrielsen från all världens mörker och fångenskap. En viktigare måltid skulle ätas – delaktigheten av Jesu kött och blod. Hade han inte sagt: ”Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er” (Joh 6:53). Att äta är att ha djup delaktighet i. Som brödet genom matsmältningen blir ett med våra kroppar skulle Jesus nu bli ett med oss. En innerligare, djupare, härligare och mer varaktig gemenskap mellan Gud och människa skulle nu komma.

Bön

Gud, öppna mina ögon så att jag ser verkligheten i och bakom nattvarden, att det yttre pekar på något inre och att du vill vara närvarande i mitt liv på ett oerhört djupt sätt. Tack för alla det nya förbundets välsignelser. I Jesu namn. Amen.