Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4001
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2019-08-20

Äkta frihet

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.
1 Petr 2:16
Genom Jesus har jag gjorts fri. Paulus talar mycket om dena frihet. Ibland blir troende oroliga, och tror att om man talar för mycket om frihet, så blir människor slappa och världsliga. Men det är inte en sådan frihet Bibeln talar om. Guds nåd och frihet i Jesus kan aldrig föra mig in i något som är tvärtemot hans väsen. Friheten är Andens frihet. Det är den frihet som finns där Jesus är och dit Anden leder. Och Anden leder mig inte in i världsligt liv och avfällighet. Men vad Anden gör, är att han gör levande i mitt liv, det som Guds ord uppenbarar för mig.

Att själv försöka uppfylla allt Bibeln talar om, att säga att man tror på Bibeln utan att på djupet vilja följa Jesus, det skapar bara lagiskhet. Och där lagiskhet finns, där finns dels högmodiga människor som berömmer sig av sin religiösa duktighet, dels missmodiga människor som förtvivlar över sin oförmåga att någonsin bli lika duktiga som de andra. Båda dessa beteenden är självcentrerade och bottnar i att jag inte på djupet förstått Guds gåva till mig. När jag ser den frihet jag vunnit i Kristus blir inte bibelordet ett hot, något ouppnåeligt eller en plattform för skryt. Det blir en uppenbarelse av Guds kärlek och av det andliga liv som han har ställt till mitt förfogande och som han med Andens hjälp vill leda mig in i, så att det blir en äkta verklighet för mig. Då blir inte friheten falsk. Då blir inte nåden en ursäkt, utan en underbar kraft som jag kan leva i dag för dag!

Bön

Tack Herre för att den du gör fri, blir verkligen fri och den friheten leder aldrig bort ifrån dig. I Jesu namn. Amen.