Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4006
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2021-03-05

Att göra Guds vilja

Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”
Joh 4:34
För Jesus var inte Guds vilja något hårt, tråkigt och hindrande. En del kristna tror att om de lyder Gud tar han allt roligt ifrån dem. Det är tvärtom. Att lyda Gud ger en stor tillfredsställelse, mycket glädje och den bästa personlighetsutvecklingen.

För Jesus var Guds vilja mat. Vad betyder det? Mat är absolut livsnödvändigt. Utan mat kan du inte leva. Utan att göra Guds vilja kan du aldrig leva fullt ut. Mat är nödvändigt för hälsan. Guds vilja ger liv, hälsa och styrka åt hela din varelse. Mat ger tillfredsställelse. Guds vilja tillfredsställer dig djupt i ditt inre. Mat kräver gemenskap. I Guds vilja får du gemenskap med Gud och människor på ett sätt som du aldrig skulle fått annars. Mat skänker glädje. Inget är mer glädjande än att leva med Gud och göra hans vilja.

Allt detta kommer av att göra Guds vilja. Inte undra på att Jesus levde nära Gud. Ingen mår så bra som den som lever med Gud och lyder honom. I Johannes 5:30 säger Jesus: ”Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.”

När min vilja är underordnad Guds kommer jag in i vila. Mänskliga ambitioner och passioner dör bort. I stället öppnas mina ögon så att jag sakligt kan bedöma det jag förr bara hade egna åsikter och fördomsfulla tankar om eftersom mitt ego förvred mitt omdöme. Nu blir jag tillfredsställd av Guds närvaro och Guds vilja och vill inte något annat än att hans vilja skall ske. Livet blir mycket härligare och mycket enklare.

Bön

Tack Gud för din goda vilja. Jag böjer mitt hjärta och ödmjukar mig under din vilja. Då flödar ditt liv emot mig och jag blir rikt välsignad. I Jesu namn. Amen.