Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Databassökningen innehåller ett annat antal variabelmarkörer (2) än antalet argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4001
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2018-12-17

Tarsis skepp

Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herrens, din Guds, namn, åt Israels Helige, ty han förhärligar dig. Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar skall betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig.
Jes 60:8-10
Tre saker kommer att ske i den yttersta tiden, tre strömmar som kommer från Herrens tron. Den ena går ut till alla nationerna med evangeliet, skördeströmmen. Den andra ger liv och upprättelse till församlingen, härlighetströmmen. Den tredje återsamlar Israels folk tillbaka till sitt land och tillbaka till sin Gud. Detta är något som många kristna måste vakna upp inför. Vi lever i en tid då det judiska folket återvänder till Sion som aldrig förr. Hur kommer det att ske? De kommer flygande som duvor. De kommer på Tarsis skepp. Främlingar kommer att bygga upp deras murar. Med andra ord kommer icke-judar, det vill säga kristna med icke-judisk bakgrund, att vara de som engagerar sig i deras hemfärd.

Ännu finns det många troende som inte förstår vitsen med att hjälpa judar hem. De förstår inte att det är en del av det profetiska skeendet när det gäller Guds kärlek till, hans omsorg om och hans trofasthet mot sitt folk. Herren har lovat att även om de är förskingrade till jordens ändar skall han församla dem till sitt land igen och bli deras Gud.

Det är detta som händer framför våra ögon i dag. Det händer mitt under mycket motstånd från världen och under mycket blindhet och okunnighet hos många kristna. Men ändå sker det och tusentals judar kommer hem, både via flyg och båt. Och du och jag är främlingar som skall hjälpa till att ta hem dem och bygga upp landets murar. Det behövs, både andligt och socialt. Israels folk har en framtid, och den är i Israel och hos Gud.

Bön

Tack Herre för att du reser upp troende att hjälpa det judiska folket med flyg och båtar tillbaka till Israel. Hjälp mig att vara aktiv i detta. I Jesu namn. Amen.