DAGENS ANDAKT


2017-03-26

Ha Guds tro

Jesus svarade dem: ”Tro på Gud!”
Mark 11:22
Jesus förbannade ett fikonträd och lärjungarna hörde vad han sade till det. Nästa dag såg Petrus att trädet hade torkat från roten. Det påpekade han för Jesus, säkert med en viss stolthet i rösten. Då började Jesus att undervisa om tro. Petrus gick på vad han såg. Tro är en övertygelse om ting som man inte ser. Jesus säger: ”Tro på Gud!” (Mark 11:22). I grekiskan kan detta även översättas med: ”Ha Guds tro!”

Många har problem med att Gud skulle ha tro, men det är klart att han har. Han hade en övertygelse djupt inne i sitt hjärta långt innan han såg skapelsen. Han såg i sitt inre hur det skulle bli, långt innan det blev till. Han hade en dröm i sitt inre om att han ville ha en familj att ha gemenskap med. Han såg den i sitt hjärta och trodde på den. Han hade hjärtats tro. Så talade han ut vad han trodde och hans ord skapade verkligheten. Hans ord gick ut och skapelsen blev till.

Du och jag är ett resultat av Guds dröm, av Guds tro. Den tron är från honom. Den har hans kvalitet i sig. Du är evig och bestående. Tro, hopp och kärlek kommer att bestå för alltid. Guds tro, som kommer till dig och mig som en gåva från Gud är inte detsamma som världens lösa antaganden eller mentala försanthållanden. Det är denna tro, hjärtats tro, som övervinner världen.

Bön

Tack Gud för att du har tro i ditt hjärta. Du tror på mig mer än vad jag tror på dig. När jag blev frälst gav du mig ett mått av tro i mitt hjärta. Hjälp mig att utveckla det. I Jesu namn. Amen.