Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Databassökningen innehåller ett annat antal variabelmarkörer (2) än antalet argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 3943
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2018-03-18

Be i namnet Jesus

Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.
Joh 16:24
När Jesus lärde lärjungarna att be lärde han dem att använda hans namn. De hade redan sett vad namnet Jesus kunde utföra. De hade sett hur de onda andarna hade flytt för det namnet.

Namnet Jesus betyder frälsning. I en dröm hade Herrens ängel talat till Josef och sagt: ”Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:21). Genom honom skulle frälsningen komma. Frälsning innefattar andens pånyttfödelse, själens förnyelse, kroppens helande och befrielse från allt ont betryck.

Allt vad Jesus är och har att erbjuda är nedlagt i hans namn. När man åkallar hans namn, då åkallar man honom. När lärjungarna fick fullmakt att använda hans namn betydde det att de fick tillgång till allt det som namnet stod för. Precis som namnet på en rik person står för alla rikedomar han deponerat på banken står namnet Jesus för allt som Gud deponerat i himlen för dig och mig.

Det namnet står för, det kan det åstadkomma. Tro på Jesu namn öppnar himlen. Genom hans namn får vi bönesvar. Men namnet Jesus driver också bort fienden. Lärjungarna talade inte bara med Gud, de befallde Satan att fly. Den positionen och den auktoriteten ges åt alla troende. Alla troende har rättighet att använda namnet Jesus. Precis som en polis stoppar en stor långtradare genom sin auktoritet i lagens namn, kan vi i Jesu namn stoppa det som i det naturliga verkar långt större än oss genom vår fullmakt att använda namnet Jesus.

Bön

Herre, tack för att du har gett mig rätt att använda namnet Jesus. Tack för att det både löser och binder, öppnar och stänger. Genom det namnet är himlen öppen och genom det namnet måste Satan fly. I Jesu namn. Amen.