Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4001
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2019-04-24

Jesu sju ord

Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”
Matt 27:46
Under de tre timmarnas intensiva lidande uttalar Jesus sina sista sju ord.

Jesu första ord: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Han citerar Psaltaren 22:2 när han upplever det oundvikliga. Gud umgås inte med synd, utan dömer den. Jesus bär den, så Faderns ansikte vänds bort och med all sin styrka hugger dödens käftar tag i honom. För syndaren innebär döden separation från Gud, nu erfar Jesus detta när han bär vår synd.

Jesu andra ord: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör” (Luk 23:34). Ur hans hjärta strömmar godhet, kärlek, barmhärtighet och förlåtelse.

Jesu tredje ord: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset” (Luk 23:43). Jesus vet vart han är på väg och han tar rövaren med sig. Rövaren är vi, som utan något att göra anspråk på, benådas i sista sekunden.

Jesu fjärde ord: ”Kvinna, se din son… Se, din mor” (Joh 19:26-27). In i det sista visar Jesus omsorg för andra. Det finns ingen kärlek till Gud, som inte innefattar kärlek till nästan.

Jesu femte ord: ”Jag törstar” (Joh 19:28). Han hade nekat till vinet blandat med galla, det var både förolämpning och bedövningsmedel. Lidandet skulle utkämpas, inte flys bort ifrån. Däremot tog han emot surt vin från en svamp som bundits upp på en isopsstjälk. På korset drack han bägaren i botten som han tagit emot i Getsemane.

Jesu sjätte ord: ”Fader, i dina händer befaller jag min ande” (Luk 23:46). I allt mörker, är Gud ändå Gud, och Jesus överlämnar sig nu åt Faderns godhet och vilja, med full förtröstan på att han inte skall lämnas kvar i döden utan uppstå efter utståndet lidande.

Jesu sjunde ord: ”Det är fullbordat” (Joh 19:30). Det är gjort, det är utfört, det är avklarat, skulden är betald, synden är sonad!

Bön

Tack Herre för att du uthärdade till slutet när du bar min synd och fullbordade det jag borde men inte kunde göra. I Jesu namn. Amen.