Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4001
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2019-01-12

Abraham – Guds vän

Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”
1 Mos 12:1-3
Guds plan var att hela mänskligheten skulle leva i hans välsignelse. Genom synden kom döden in i skapelsen och människan hamnade i mörker. Där började Guds väldiga upprättelsearbete för att människan skulle komma ur förbannelsen och in under Guds paraply av välsignelser. Därför sökte han upp Abram och ingick förbund med honom. Genom honom skulle han att välsigna mänskligheten.

Abraham kunde inte visa upp någon egen förträfflighet och duglighet. Han var gammal och hade inga egna barn. Det fanns inget att bygga på i det naturliga. Detta är det underbara med Gud. Han bygger inte på en bräcklig mänsklig grund. Därför finns det hopp för oss alla. När det gällde förmågan att få barn var Abraham och Sara såsom döda. De skulle aldrig själva kunna bli upphovet till ett stort folk. De skulle aldrig själva kunna bli till välsignelse för mänskligheten. Detta var långt utöver deras förmåga och det kunde ha producerat stor hopplöshet i deras liv.

Hur kan Gud begära något av mig som jag ändå inte kan åstadkomma? Här har många ursäktat sig, resignerat och börjat tala emot Gud. Men inte Abram (så fick han namnet Abraham – fader till många folk). Han lyssnade, tog till sig Guds dröm för honom, trodde vad Gud sade och lydde honom. Därför blev han förklarad rättfärdig. Han förlitade sig inte på sin egen förmåga att åstadkomma detta utan blev övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Så blev han vår förebild, vårt exempel och fader för vår tro. Så blev han Guds vän. Det behagar Gud när vi tror på, litar på och förtröstar på honom.

Bön

Tack Gud för att du ger dina löften till mig för att jag skall kunna se vad du har planerat för mig. Jag tar dem till mig, jag tror på dem. Du kommer att hålla dem. I Jesu namn. Amen.