Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4001
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2019-02-10

Den lame skall hoppa som en hjort

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.
Jes 35:5-6
När Messias kom skulle sjuka bli botade. Det visste man från skrifterna. Men ännu hade det inte hänt. Visst hade profeterna botat en och annan, men inte på det sätt som Jesaja hade profeterat – att många sjuka omedelbart skulle bli friska. När Jesus står i Nasarets synagoga går han in i Jesajas profetior. När han läser ur bokrullen i Jesaja om att ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig”, då gällde det frihet för de fångna, syn för de blinda, frihet för de betryckta. Detta visste alla att Messias skulle göra, och om Jesus gjorde detta, då var han Messias. Då var han inte bara en god person, inte bara en duktig lärare, inte bara en känd rabbin, inte en av många profeter. Då var han Profeten som Mose profeterat om, Messias, Davids Son. Därför gick ryktet som en blixt från Kapernaum och runt omkring i hela Galileen, ja, ända upp till Syrien, Trakonitislandet, till Tyrus och Sidon, ner till Judeen och Jerusalem. Det var som om den av förväntan laddade luften exploderade.

I flera hundra år hade man väntat på en ny profet. Flera falska hade trätt fram, men de avslöjades strax. Det hade varit tyst sedan Malaki uttalat sina sista ord om att Herren skulle sända Elia och att fädernas hjärtan skulle vändas till barnen och barnen till deras fäder. Ingen profet hade talat sedan dess. Och nu kom Guds kraft som en våg över landet. I stad efter stad, by efter by botades människor i tusental. De lama hoppade, de blinda såg, de döva hörde. Hela Galileen kokade och varthelst Jesus gick följde folkmassorna efter på ett sätt som aldrig förr hade hänt. Messias hade kommit! Efter århundranden av andlig torka, väntan och undran, var han äntligen här!

Bön

Tack Gud för att när tiden var inne sände du din Son. Du gör alltid vad du lovat och du kommer alltid i tid. Och när du kommer, kommer du alltid i överflödande kraft. I Jesu namn. Amen.