Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4006
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2019-11-08

Det gamla i det nya

I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.
Rom 11:28-29
När Jesus träder fram, försonar mänskligheten, stiger upp till himlen och sänder den helige Ande börjar något nytt. Församlingen föds. Många som blir troende är från hednisk, det vill säga icke-judisk, bakgrund. En del hade ingen som helst förståelse för Israel eller det Gamla testamentet. På ett högmodigt sätt menade man att de nu hade ersatt Israel och att det judiska folket inte längre behövdes. En del gick så långt att de menade att judarna inte kunde bli frälsta. De var förbannade för sin delaktighet i Jesu död. Allt detta går Bibeln klart emot. Det är allas vår skuld som gjorde att Jesus dog. Han gav sitt liv av fri vilja, ingen tog det. Och Paulus är väldigt klar när han säger i Romarbrevet 11:1-2 att Gud inte alls har förskjutit Israel. Tvärtom väntar en stor upprättelse av folket. Det nya fullbordar det gamla. Det förskjuter inte det gamla. Vi är grenar ifrån ett vilt olivträd, inympade i ett ädelt. Gud har inte ersatt Israel med oss. Vi har blivit inympade i Israel.

Guds löften i Gamla testamentet har inte överförts på oss, som om de inte längre hade med Israel att göra. De är för förbundsfolket, och löftena om landet, folket och uppgiften gäller än i dag. Genom Jesus Kristus får vi tillträde till löftena. Vi får låna dem. Vi kan tillämpa dem, men de gäller fortfarande för hans folk. ”Om deras fall hade varit till rikedom för världen [genom församlingen] och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det” (Rom 11:12). Det gamla fortsätter i det nya. Det fulländas i Kristus och rötterna från det gamla förbundet skjuter nya skott i Kristus.

Bön

Tack Gud för att du fortsätter med dina väldiga gärningar i Kristus. Du förkastar inte vad du förut gjort, utan fulländar det. Dina planer gäller och i Kristus blir de förverkligade till välsignelse för alla människor. I Jesu namn. Amen.