Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4006
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2020-05-26

Född på nytt

Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. … Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.
Ef 2:1, 4-5
När Guds Ande rör vid en människas hjärta blir hon född på nytt. Gud gör oss levande, vi som var döda genom våra synder. Vi var ju inte döda fysiskt, eller själsligt, alltså var vi andligt döda. Vi var avklippta från gemenskap med Gud. Oavsett vad vi gjorde var det märkt av vårt inre mörker och uppror mot Gud. Det är en förförisk galenskap att, som världen, proklamera att människan innerst inne är god. Det är en religiös irrlära att, som religiösa människor, påstå att alla har ett inre ljus i sig som man, med olika övningar, kan finna. Ingen kan finna något gott djupt inne i sig själv.

Vi kan fostras till mycket socialt gott. Vi kan uppfostras till ett stort mått av moralisk dygdighet, självdisciplin och kultivering. Men vi kan inte få bort själviskhetens rot, synden, ur vårt inre. Gud visste det och gav oss lösningen. Den är att dö bort ifrån den gamla människan, som är andligt död, det vill säga utan kontakt med Gud. Det gör vi genom att dö med Jesus. När vi tar emot honom, bjuder honom in i vårt liv, vänder om till honom och tror på vad han gjort för oss, då blir vi delaktiga av det nya livet. Han dog för oss. Vi dör med honom. Han uppstod för oss. Vi uppstår i honom. I ett ögonblick sker två saker; vi dör och vi föds. Vi föds på nytt. Guds Ande skapar i oss en ny människa. Vi får ett nytt hjärta. Vi blir nya skapelser i Kristus. Guds Ande tar sin boning i oss och vi får makt att bli Guds barn. Nu är vi i Guds familj. Nu är vi inlemmade i Kristi kropp. Nu har vi medborgarskap med de heliga. Nu är vi troende. Vi har gått, från mörker till ljus. Vi är födda på nytt, från ovan.

Bön

Tack käre himmelske Fader, för att du har blåst in din livsande i mig och genom tron bor nu Kristus i mitt hjärta och jag har blivit ditt barn. I Jesu namn. Amen.