Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4006
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2020-07-31

Samuels skola

Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga.
1 Sam 3:1
Från födelsen var Samuel märkt med en kallelse från Gud. När han växte upp skulle den kallelsen mogna fram till en tjänst. Så Samuel fick tjäna under prästen Eli. Men Eli var avfällig och hans söner var onda. Det sammanhang som Samuel växte upp i var långt ifrån fullkomligt. Men det hindrade inte Gud från att kunna tala till Samuel. För Gud finns inga hinder.

När Herren började tala till Samuel visste han först inte vem det var som talade till honom. Han frågade Eli, men av honom fick han först ingen hjälp. Till slut förstod dock Eli att det var Herren som ropade på Samuel, och ett enkelt råd av denne trötte präst vars liv var i nederlag, var det som ledde Samuel in i en av Gamla testamentets starkaste profettjänster. Ingenting hindrar Gud.

Samuel behövde tränas i att lyssna på Gud. Det dröjde innan han förmådde urskilja vems röst det var som talade. Det dröjde innan han blev redo att höra och förmedla det Gud ville säga till honom. Men det gick.

Det är likadant med dig. Guds Ande uppövar din känslighet. Du kommer att höra klarare och klarare och lära dig att urskilja vad som är ett äkta ord från Gud. Samuel växte upp och blev så skicklig att ingenting av allt han sagt föll till marken. Hela Israel förstod att han var betrodd att vara Herrens profet. I början kunde han inte alls urskilja Guds röst. På höjden av hans tjänst var varje ord han sade mejslat i himlen. Varje ord gick i uppfyllelse. Hela landet blev välsignat av att Herren talade genom sin tjänare. Samuel hade klarat sig igenom Guds skola och hade utexaminerats med högsta betyg för det arbete han skulle utföra.

Bön

Gud, träna mig så att jag hör vad du säger. Lär mig att oreserverat ge det du vill att jag skall ge. I Jesu namn. Amen.