Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dagens Andakt | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

DAGENS ANDAKT


2021-10-24

Är du en såningsman?

Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan.
2 Kor 9:9-11
Här talar Guds ord om såningsmannen. Det är ingen tvekan om att säden i detta sammanhang är pengar. Se versarna 5-8. Här lovar Herren att ge såningsmannen säd. Vem får säd? Såningsmannen! Det vill säga den person som är villig att så ut det han får. Gud vill välsigna alla sina barn. Ofta verkar det som välsignelserna uteblir och människor undrar varför. Ett stort skäl är att man när säden kommer behåller den för sig själv i stället för att så ut den på fälten. Allt du behåller mister du. Allt du sår får du skörd på. Det betyder inte att du måste så ut allt. En del av säden är för ”bröd att äta”, det vill säga för våra egna behov. En annan del av säden är för att så på fälten.

Inget område verkar vara så känsligt för människor som detta. Ofta beskylls troende av världen för att tala om pengar. Världen däremot lever för pengar. Det gör inte vi. Vi lever för Gud och använder pengar för att så, för att sprida Guds rike. Vi använder inte Gud för att bli rika. Vi använder pengar för att sprida kunskapen om Gud. Det är en stor skillnad. Världen vill gärna att församlingen är fattig, medan de själva blir allt rikare. Gud vill att de troende skall bli så rika på allt att vi kan vara frikostiga i allt. Vi får inte låta världens gnäll och förtal hindra oss att bli vad Gud vill att vi skall vara. När Kristi kropp är ekonomiskt oberoende finns det ingen gräns för hur långt vi kan nå ut med evangeliet. Och det är just detta oberoende som fienden fruktar!

Bön

Tack Gud för att du gör mig till en bättre såningsman. Du ger mig säden och jag sår den i de åkrar du anvisar. I Jesu namn. Amen.