Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dagens Andakt | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

DAGENS ANDAKT


2021-10-25

Den som sår rikligt, skördar rikligt

Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.
2 Kor 9:6-7
Genom hela Bibeln kan vi se principen om sådd och skörd. Redan när Herren räddade Noa igenom syndafloden etablerade han principen om sådd och skörd. Första Moseboken 8:22 säger: ”Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.” Det betyder att så länge vi har dag och natt har vi principen om sådd och skörd. Den gäller alla områden, inte bara jordbruk. I Galaterbrevet säger Paulus: ”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda” (Gal 6:7). När man ger, säger Bibeln, är det alltså en sådd man sår. Ibland säger människor att man inte skall ge för att få. Man skall inte förvänta sig något tillbaka. Men Jesus sade: ”Ge och ni skall få” (Luk 6:38).

Vi ger av kärlek till Gud. Vi ger i lydnad för Gud. Vi förväntar oss aldrig tillbaka från människor. Men samtidigt vet varje bonde att när man sår i god jord, kommer det en skörd. Det gäller även ditt givande, säger Paulus. Du skall till och med förvänta en viss storlek på skörden. Hur då? Jo, genom att så rikligt, kommer du att skörda rikligt. Vill du ha en liten skörd? Så då lite!

Alltså kan du förvänta dig en skörd från Gud, och Guds ord uppmanar dig att förvänta dig mycket genom att så rikligt. Och du skall göra det med glädje. Givarens livsstil är nära Guds hjärta. Han älskar glada givare. Varför? Därför att han själv är sådan. Han gav sin enfödde Son! Han gav oss evigt liv. Han är en god, generös givare som ger rikedomar åt alla som åkallar hans namn. ”Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom” (Rom 10:12). Givande är Guds livsstil och han vill att det också skall vara vår.

Bön

Tack Gud för att du vill att jag skall så rikligt, och vara glad när jag gör det. Jag förväntar en skörd på allt jag sått. I Jesu namn. Amen.