Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dagens Andakt | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

DAGENS ANDAKT


2021-11-23

Motstånd och förföljelse

Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.
Matt 24:9
När det andliga klimatet kallnar i världen kommer udden att riktas mot församlingen. Mycket av den favör som förut funnits och de privilegierade positioner i samhället som kyrkan åtnjutit kommer att försvinna. I stället dyker en ny hårdhet och ett nytt (eller uråldrigt) hat upp emot kristna. För det nya och antikristliga samhällsbygge som reser sig upp är kristendomen ett definitivt hinder. Troende räknas som reaktionärer, bakåtsträvare och mörkmän. Motståndet mot evangeliet kommer att hårdna. Till det yttre blir det besvärligare för kristna. Men i anden väntar de bästa tiderna.

Det har alltid varit så att i förföljelsetider har evangeliet haft mest framgångar. Därför har vi inget att frukta. Församlingens bästa tid, där den är som mest fylld med härlighet, vishet och kraft ligger, framför oss. Det är tider då församlingen verkligen på allvar börjar komma in i sin egentliga och höga kallelse, att nå ut som aldrig förr till alla folk med evangeliets kraft. Det är i tider av motstånd som allt onödigt försvinner och vi fokuseras på det väsentliga. Det är i tider av trångmål som man kastar sig på Herren som aldrig förr. Och då kan han både uppenbara sig och göra under på ett alldeles speciellt sätt. Mycket av detta har gått förlorat under kyrkohistorien, men i tider som kommer kommer detta att upprättas igen. Det blir vår bästa tid.

Bön

Tack Herre för att du är densamme i alla tider oberoende av omständigheterna. Om andra hatar, älskar du, och din nåd är bättre än liv. I Jesu namn. Amen.