Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dagens Andakt | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

DAGENS ANDAKT


2022-01-14

Herren är hans namn

Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: ”Herren! Herren! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning.”
2 Mos 34:6
När Gud uppenbarade sig för sitt folk uppenbarade han sitt namn. Ett namn är mer än beteckningen på en person. I biblisk tid innebar det också att personens väsen och egenskaper fanns i namnet. Hade man namnet hade man personen. Förstod man namnet förstod man personen.

Överallt ger Gud sig till känna som Herren. Han är den Högste, den allvetande och den Allsmäktige. Han är Herren. Hebreerbrevet kallar honom den levande Guden (Hebr 10:31; 12:22). Ingen är som han, ingen är högre än han. Han är den ende som i verklig mening är levande. Allt liv kommer från honom. Han är Herren. Vem kan rädda som han? Finns det något som han inte förmår? Han vet allt. Han räknar varje huvudhår på ditt huvud. Om du flydde längst ut i havsbandet eller ner i dödsriket, fanns han också där. Alla dina tankar känner han och alla dina dagar är uppskrivna i hans bok. Han formade dig i din moders liv och han bär dig vid sitt bröst.

Ingen är som han, han är Herren och skall vara Herre över varje område av vårt liv. Då kan han gjuta liv och välsignelse över varje ökenområde. Han kan få det torra att blomstra. Han uppväcker det som dött. Han beskyddar det som är svagt. Han förbarmar sig över det nedtryckta, de sargade, de illa medfarna. Herren är hans namn. Åkalla Herren i nöden, han är med dig alla dagar och kan alltid hjälpa dig med allt.

Bön

Herre, Herre, du är min Gud. Ingen annan är som du. Du är den Högste. Jag tillber dig, jag ärar och prisar dig. Du är den ende som är värd att lovas. Du är min Herre. I Jesu namn. Amen.