Kommentarsregler

  • Kommentarer ska ske på en saklig nivå och i en respektfull ton
  • Personangrepp, skvaller, förtal och allmänt smaklösa kommentarer kommer inte att publiceras.
  • Håll inläggen korta och koncisa.
  • Jag vill gärna veta vilka jag samtalar med. Därför ser jag gärna att kommentarer skrivs under med riktigt namn.
  • Bloggen är inte allmänt diskussionsforum. Kommenterarna ska hålla sig inom ämnet för respektive inlägg.