Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Självövervinnelse.

Vi lever i tider av sekularisering och profant självförverkligande där mycket går ut på att leva ut allt man önskar och vill.  Många  troende blir påverkade av en hedonistisk kultur och reagerar emot försakelse och självövervinnelse som man uppfattar som...