Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Livets Ords ekonomi. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Dagens artikelserie fortsätter och i del fem avhandlas vår ekonomi. Efter att i 25 år ständigt blivit beskyllda i media för att roffa åt oss eller utöva religös verksamhet som en täckmantel för egen personlig vinning så måste jag säga att Dagen har behandlat oss på ett mycket hedersamt sätt. Detta är glädjande. Inte minst med tanke på hur lätt det är att använda ord med subtila känslomässiga värderingar som ger budskap utan att säga saker rent ut. Det har Jaktlund avstått ifrån.

Redan i ett tidigt skede anlitade vi KPMG, en av de internationellt sett mest kända revisionsbyråerna. De är professionella, har högt renommé, är helt utomstående och opartiska. Detta har hjälpt oss att ha noggrannhet i vårt ekonomiska arbete (vi har för övrigt fantastiskt noggranna och duktiga medarbetare på vår ekonomiavdelning).

Detta har också hjälpt emot pressen där jag ofta förgäves har försökt påpeka att varje kristen verksamhet faktiskt har en ekonomisk sida. Detta betyder inte att det är ekonomin som är det djupaste syftet. Vi bedriver ideell verksamhet, att förkunna evangelium, inte vinstdrivande, men det är inte fel att kristen verksamhet går med vinst (det vill säga at man ibland kan få lite pengar över, vilket vi oftast inte alls har) så att man ännu effektivare kan öka och bredda arbetet med att sprida evangeliet. I detta synsätt är vi ju inte unika. De flesta samfund delar nog denna syn. Det har funnits en rädsla för att tala om pengar ibland kristna och en uppgift vi har haft är nog att ta bort denna rädsla och göra så att troende kan se att Gud kan se att Gud välsigna även på detta område om våra motiv är rätt.

Målsättningen är och har alltid varit att vi effektivast skall kunna använda varje krona till det ändåmål vi har, nämligen att predika om Jesus Kristus och frälsningen i honom, från Uppsala till jordens ända. Evangeliet är ju helt gratis, av nåd, men att föra ut det i hela världen är faktiskt inte gratis. När troende är ekonomiskt oberoende och litar på Herren för sin ekonomi, kan de ännu mer vara en källa till välsignelse och kan ge till allt gott verk. Då når vi ut i alla världar med det dyrbaraste av allt, evangelium om Jesus.