Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Trosundervisningen. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

I vår församling har vi upplevt ett mandat från Jesus att undervisa trosundervisning. Det innebär att vi på ett praktiskt och lättilgängligt sätt vill hjälpa troende att upptäcka vad tron är, hur den fungerar och vad den kan åstadkomma.

Därför har vi också under årens lopp sett så många bibelskoleelever ut över världen ta del av våra bibelskolor. Det handlar om över 50 000 personer som gått i någon av våra skolor, startad av oss eller av elever som gått hos oss. De har alla gått minst ett år. Vi upplever en otrolig sanktion på detta och sett hur mycket frukt det har burit. Det har varit fantastiskt att arbeta med detta.

Grundläggande handlar det om att, utifrån Bibeln, grundläggande undervisa om vilka vi är i Kristus, vad vi har i Kristus och vad vi genom Guds nåd kan göra genom Honom. Grunden för detta är vissheten om Guds godhet, om det nya förbundets välsignelser, om det andliga livets övernaturliga dimensioner och hur man genom tron på Guds löften upplever Guds trofasthet och omsorg genom bönesvar och under mitt i vardagslivet.

Detta är alltså en praktiskt orienterad undervisning för att göra den troendes liv mer levande och äkta i Jesu efterföljd. Det är inte menat som en komplett systematisk teologi som täcker in allt.

Det är en inbjudan till att tro på Guds ord, hitta Gud, hans omsorg, hans plan och vilja i och genom Skrifterna och lära sig att lyssna på Andens röst och maning och så uppleva hur Jesus inte bara vill välsigna men också vill använda varje troende på ett aktivt och levande sätt. Det är en mobilisering av de troende till tjänst för Herren.

Detta har vi sysslat med i 25 år och det mandatet kvarstår oförändrat. Men naturligtvis är det så att man fördjupas, breddas och växer till i förståelse under tiden. Nyanser kommer till, fördjupningar av olika områden växer. Det är bara normalt och det skulle vara märkligt om man levde livet enbart med stillbilder från den tid då vi började. Till detta hör också nyanseringar, t ex i synen på helande och lidande, olika bönesätt, synen på andra troende, på olika manifestationer av Andens liv och verk, både nu och i historisk tid.

När man börjar finns det mycket man inte har helt grepp om, insikten växer tillsammans med fördjupningen i vandringen med Herren. Det innebär också att man utmed vägen gör misstag och begår felsteg. Det tror jag inte är någon förunnat att undvika i detta livet. Det härliga är däremot att Herren håller oss i handen, hjälper oss vidare och alltid är beredd att hjälpa dem som håller sig till honom. Då kan vi, trots misstag, felsteg och att vi inte har hela bilden klar ändå ledas vidare av Herren och bli till välsignelse för andra människor.

Det är nog ingen tvekan att trosundervisningen behövs mer än någonsin. När nu andra delar av Kristi kropp öppnas så känns det viktigt att dela med sig av det Herren gett oss, inte förmätet eller ”von oben” utan som en äkta verklighet och välsignelse vi fått erfara.

Samtidigt är det naturligtvis så att när man levt i en intensiv värld och sysslat målmedvetet med vissa specifika saker så innebär det att Herren vill komplettera med annat som vi inte vetat så mycket om. Att inte inse det är att förfalla till sekterism eller andligt högmod. I det diket kan vi alla falla.