Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Tidskriften Keryx. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Vi är nu inne på femte året med Keryx och det är verkligen roligt att se hur väl den har slagit ut. Det är en kvartalstidskrift för teologi och andligt liv. När den först kom ut märktes en förundran att just Livets Ord kom ut med något sådant. Sedan växte förundran när det gäller bredden och djupet i innehållet. Nu är den väl etablerad och vi hoppas kunna utveckla den till att vara en välsignelse för många.

En del av artiklarna kan tyckas något svåråtkomliga vid första intrycket men de rör alla väsentliga ämnen och är värda läsmödan. De är också där för att utmana oss att komma djupare. Det är faktiskt roligt att vi kunnat knyta ett antal internationellt kända författare till tidskriften.

Inte minst för pastorer och ledare är det viktigt att inte bara få del av praktisk, pragmatisk undervisning med förkärlek för metoder, utan att även våga brottas med klassiska trosfrågor. Personligen tror jag det är ett signum på en herde att han dras till de centrala lärorna i Kristus och finner föda och utmaning där.

Sann teologi, som ju är läran om Gud, är inte lättsmält och inte alltid lättåtkomlig. Bakom ålderdomliga formuleringar i t ex. de gamla symbola, trosbekännelserna, ligger oerhört viktiga sanningar som har en enorm aktualitet även idag. Låt oss inte vara rädda för detta. Inte minst i en tid då en del förkunnare inte vill kännas vid att dessa formuleringar skulle vara sanna utan skjuter undan dem som myter och poesi.

Allt vi lär oss behöver inte heller omedelbart ha en direkt praktisk tillämpning men om det är biblisk uppenbarelse som det grundas på så kommer det att forma både oss och de församlingar vi är satta att betjäna. 

En del har förvånats över att vi har haft en sådan bredd på ämnen och författare. Det är meningen. Det är inte heller så att vi måste till hundra procent hålla med om allt som sägs i de olika artiklarna. Dels har vi känt att det är viktigt att låta företrädare för olika traditioner förklara sig själva. Allt för mycket har vi läst om varandra igenom fientlligt misstänksamma glasögon. Det tillhör också den mognad man bör förvänta sig av förkunnare att kunna läsa texter som har en annan teologi och framställningsätt utan att man fördenskull sätter i halsen över sådant man inte håller med om.

En del har undrat om detta är Livets Ords nya teologi. Nej, men det är en breddning vi vill göra, inte minst för att lära oss att förstå och uppskatta andra delar av Kristi kropp. Vad vi tror på och vad vi står förkunnar vi främst på våra söndagsgudstjänster. Keryx är däremot en del av en spännande och viktig diskussion som utgår från vårt universitet och där bör man ha den mognaden och distansen att man kan tillgodgöra sig detta material utan att vare sätta det i halsen eller tro att allt automatiskt är ”Så säger Herren.”  Vi tror däremot att de olika författarna har något väsentligt att säga som är värt at lyssna på. Och så har vi vår egen stab som skriver det som de tycker är viktigt att ta upp. Det har varit mycket bra artiklar tycker jag. Välkommen att läsa och begrunda.