Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Den heliga Treenigheten. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

 Ingenting är så fascinerande som den treenige Guden. Att den levande Guden, som är en enda Gud, i sitt innersta väsen är treenig är en enorm källa till glädje, tillfredställelse och vördnadsfull beundran för varje troende.

Att just själva ordet ”treenig” inte finns explicit i Bibeln hindrar oss inte att se att det är just det Gud är eftersom det klart framkommer att både Fadern, Sonen och Den Helige Ande beskrivs som Gud. Matt. 3:16,17, Matt. 28:19, Luk. 1:35, 2 Kor. 3:17,18, 2 Kor. 13:13.  Vi tillber och ärar en enda Gud i tre personer. Det finns många teologiska termer som vi använder som inte finns direkt uttalade i Bibeln men vars innehåll finns klart belagda där. 

Gud är kärlek, detta är hans hjärtas innersta liv och denna kärlekseld fyller himlarna och jorden med sin närvaro. Faderns kärlek flödar i all evighet, från evighet till evighet, från hans hjärta till Sonen som i evig kärlek återgäldar den till Fadern. Denna eviga kärlekslåga flödar i Andens liv och härlighetskraft mellan de tre personerna i Gudomen.

Fadern älskar Sonen som älskar Anden som älskar Fadern som älskar Anden som älskar Sonen. Det flödar en evigt utgivande kärlek mellan de tre personerna i den heliga Treenigheten, tre och en samtidigt. In i denna djupa och eviga kärleksrelation har vi av nåd blivit införda eftersom vi genom frälsningen har kommit in i Kristus. Jesus lovade att Fadern, Sonen och Anden har kommit och tagit sin boning hos oss, Joh. 14: 16, 17, 23. Vi har av nåd fått del av detta eviga liv som är Guds eviga kärlek till oss på grund av Jesus Kristus och detta överflödande liv meddelas oss genom  Anden, som vi har gemenskap med, 2 Kor. 13:13.

Det trinitariska livet är en djup kärleksrelation inom själva Gudomen och är mönstret både för vår relation med Gud och vår relation med varandra. Detta osjälviska utgivande som pågår i himlen har upprättats på jorden genom skapelsen av människan som Guds avbild och sedan, på grund av syndafallet, genom frälsningen i Kristus när relationen till Gud återupprättas. Gud bjuder in oss genom frälsningen i hans eviga kärleksrelation och ger oss möjligheten att älska Honom av hela vårt hjärta och leva i en intim relation med honom i evighet. 

Genom frälsningen kommer vi av nåd att kunna skåda Gud och tillbe och ära honom i all evighet och genom att helhärtat, utan några hinder leva helt för honom, komma allt djupare in i den kärlek som flödar i all evighet mellan Fadern, Sonen och Den Helige Ande. 

Vilken enastående och rik frälsning Herren har gett oss av nåd och vi kan inte annat än att i ödmjukhet böja våra hjärtan och tacka, ära, lova och prisa  Fadern, Sonen och Den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Vilken oerhörd rikedom det finns i Guds väsen och vilken kärlek han har bevisat oss genom att frälsa oss och kalla oss för hans barn.