Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Att gå emot centrum. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Jag tror vi lever i ett andligt skeende som är mycket positivt men som också blir obehagligt för djävulen om det fortsätter. Detta skeende innebär en fördjupad trosvandring där vi lär oss leva av Guds löften på allvar, en större kärlek till våra medsyskon, en nyupptäckt enhet i Kristi kropp och en manifestation av Guds härlighet och närvaro bland sitt återupprättade folk. Resultatet av detta kommer att innebära en mycket större slagkraft i förkunnelsen av evangelium om Jesus, en ökad förmåga att nå ut till onådda lager av moderna människor i vårt samhälle och ett ökat inslag av Andens övernaturliga manifestationer, så som vi ser det hända i NT. Det handlar om en återupprättelse av evangeliet och av Kristi kropp i en tid av ökad sekularisering som oundvikligen ligger framför oss. Det är både spännande och bistra tider men kommer på alla sätt säkerligen bli mer likt den nytestamentliga värld vi läser om i Bibeln. 

Trots den ökade sekulariseringen, som inte minst visade sig i TV 2 genom ett näst intill ointelligent tendensiöst danskt program som försökte ”bevisa” att religion är en parasit på hjärnan, så kommer vittnesbördet om vem Jesus är och hur han förvandlar moderna människors liv att blir alltmer offentligt. Gud gensvarar alltid på avkristning med att skruva upp strömmen från himlen.

Därför är den dragning Anden lägger i troendes hjärtan att komma mer samman i Jesus något mycket viktigt. När svensk kristenhet kommer samman, renas och upprättas, så kan Guds Ande verka igenom oss på ett mycket starkare sätt. Det kommer att bli nödvändigt för framtiden för ett starkare andligt genombrott i Sverige. Genom en äkta enhet och inbördes kärlek kommer världen att förstå att Gud har sänt Jesus, säger Jesus själv i Joh. 17:21-23. 

Därför är det viktigt, att från våra olika utgångspunkter, att våga gå emot trons centrum. I centrum finns Jesus som Herre. Där finns korset och försoningsblodet. Där finns Skrifterna. Där finns Andens verk igenom tiden. När troende från olika bakgrunder bekänner sig till dessa fyra enkla (inte egentligen så enkla, de kostar på) punkter då finns förutsättningar för början till ett starkt byggande av Andens tempel, Guds boning i Anden, Kristi kropp.

Här, vid korset, finns det oändligt mycket mer som förenar än som skiljer. Här finns Guds kärlek som smälter ner oss alla, förvandlar och upprättar oss. Här, i en äkta gemenskap med Jesus uppstår också en äkta gemenskap med syskonen och ett andligt igenkännande av Kristi kropp. Tonen blir kärleksfull, förlåtande och försonande, inte misstänksam, hånfull och föraktfull. Visheten blir ren, mild, full av tålamod, eftersom den kommer från himlen, inte högmodig, avundsjuk, uppblåst eller bitter som den är om den kommer nerifrån. Jak 3:13-18. Så kan vi tillsammans växa upp till trons enhet och till Kristi fullhet, Ef. 4:13.