Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Spongs teologi. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Häromdagen fick jag en kort sammanfattning av John S. Spongs teologi i min hand (med viss reservation för att någon punkt kan ha missuppfattats). Han är ju bland annat känd för boken ”Why Christianity must change or die.” Denne teologi är ultraliberal men inte speciellt unik. En del teologer jag talat med tycker att Spong är ute ur debatten i sitt hemland USA för länge sedan men här i Sverige har han saluförts av Svenska kyrkan, inte minst i Västerås stift. Här kommer några av punkterna:

1. Det traditionella sättet att tala om Gud är föråldrat och meningslöst.

2. Eftersom man inte kan tala om Gud i traditionella ”teistiska” termer” är det nonsens att förstå Jesus som Guds Son (”inkarnationen”). Kyrkans traditionella lära om Jesus (kristologin) är bankrutt.

3. Bibeln lära om Guds perfekta och fullbordade skapelse, som sedan förstördes genom ett syndafall, är i ljuset av darwinismen ren mytologi, därtill rent nonsens.

4. Jungfrufödelsen är biologiskt orimlig; därmed är det omöjligt att tala om Jesus som gudomlig.

5. Efter Newton är det omöjligt att tala om under som en realitet.

6. Kristi försoningsdöd på korset är en barbarisk idé som baseras på primitiva gudsföreställningar. Den måste förkastas.

7. Jesus har i och för sig ”uppstått”, men det handlar inte om en fysisk uppståndelse som ägt rum i den mänskliga historien.

8. Jesu himmelsfärd förutsätter en syn på universums struktur som inte kan förenas med en post-kopernikansk rymdålder.

9. Det finns ingen uppenbarad, objektiv och evig etik.

10. Bön kan inte riktas till en gudomlig makt som handlar i den mänskliga historien.

11. Hoppet om det eviga livet måste för alltid skiljas från tanken på straff och förtjänst.

Detta ser ut som ett radikalt liberal-teologiskt program som har gått så långt att det inte längre har något gemensamt med den klassiska kristna tron alls. Då handlar det istället om en annan religion (gnostisk) som kidnappat de kristna teologiska termerna och fyllt dem med ett helt annat innehåll. Här kan vi verkligen tala om ett annat evangelium. Dessa idéer är var för sig inte vare sig nya eller speciellt unika. Det är gammal förnekelse i ny tappning och sammanfört i ett idelogiskt program för att lätt kunna spridas. Att omfatta sådana idéer är inte förnyelse av den kristna tron utan snarare dess död.