Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Jasså, är Livets Ord på väg mot Rom? | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

På senare tid har det förekommit rätt mycket spekulationer och fantasier om församlingen Livets Ord. Det spekuleras om hemliga möten och hemliga agendor som skulle syfta till någon slags kollektivanslutning till Rom. En del saker har varit oerhört fantasifulla och ibland verkar det som om varje ord jag säger synas med lupp. Man verkar vilja vaska fram något dolt budskap i allt jag andas om. Priset tror jag togs av någon som försökte tolka ett foto där jag tydligen har händerna på samma sätt som påven och det skulle tyda på något hemligt samförstånd.

Låt mig komma med några klargöranden: Livets Ord är en protestantisk evangelisk-karismatisk församling och har inga planer på att ansluta sig till Katolska kyrkan. Däremot har vi vuxit i respekt och kärlek till Kristi kropp och alltså också till den Katolska kyrkan. Det har varit mycket roligt att lära känna katolska syskon. Det har också varit lärorikt att både lyssna till dem och att ta del, inte minst av den rika andliga litteratur som finns hos katolikerna, liksom också hos de ortodoxa.

Jag minns hur jag redan som ung kristen läste Augustinus ”Bekännelser”, Thomas a Kempis ”Om Kristi efterföljelse” och Broder Lorens bok ”Att leva i Guds närvaro”. Dessa hade tidigt ett gott inflytande på mig och jag rekommenderar dem varmt. Sedan dess har jag läst åtskilligt som varit mycket bra och uppbyggligt.

Vad jag själv har upplevt är behovet av att uppskatta katolska syskon, lära känna dem och deras tro, lära mig att respektera dem och försöka förstå deras utgångspunkter. Det tror jag att varje kristen har behov av. Det tillhör vår andliga allmänbildning och vår fördjupade vandring i Jesu kärlek. Självklart kommer det att innebära att man även måste revidera åsikter, skaffa bort fördomar och lära sig åtskilligt nytt. Det har med villkoren för all kristen samlevnad att göra. Inte minst gäller detta när det gäller de nidbilder vi haft och som vi okritiskt betraktat som sanna utan att kolla några som helst källor.

Den som enbart ägnar sig åt sitt eget lilla sammanhang och dess problem kommer aldrig vare sig att lära känna den stora  världsvida kristenheten eller kunna växa i att betjäna Kristi kropp.