Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Att växa i Andens gåvor. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Jag tror det finns en stor hunger och ett stort behov av att växa i Andens gåvor. På något sätt kommer de lätt i skymundan. Det kan vara av okunnighet eller kanske fruktan för att ta steget ut att låta sig brukas av Anden. Vi litar så lätt på våra naturliga förutsättningar och kan bli osäkra och obekväma inför det övernaturliga. Inte minst på grund av den skepsis som präglat vår omgivning. Hur ofta har inte Bibelns berättelser snävats av till att bli moralföresatser snarare än förebilder för ett andligt liv präglat av det övernaturliga.

Nyligen läste jag ett citat av en predikant som sa ungefär så här, apropå att lära sig samverka med den Helige Ande:” Stilla dig, stäng av, gå in i det allra heligaste där Anden är. Tala till den Helige Ande och säg: ”Helige Ande, jag lovar och prisar dig. Upplys, led, styrk och trösta mig. Säg till mig vad jag skall göra, visa mig din vilja. Jag vill lyda och acceptera det som du vill att jag skall göra och samverka med dig i detta.” Gör detta fem minuter varje dag och du kommer att se hur ditt hjärta blir mer öppet för Andens liv och ledning.” Det låter som ett bra råd.

Utan den Helige Ande finns inget egentligt Gudsliv. Då blir det istället lätt en torr förnuftstro med inlärda trossatser som inte alls räknar med Andens tilltal eller ledning i vardagen. Den kan också bli ett slags konsensustro, trendkänslig, ängsligt blickande över axeln, undrande vad andra tycker och vad som går hem i fina salongerna just nu.  Utan den Helige Ande kan troslivet präglas av rå viljestyrka som egentligen bottnar i egen driftighet eller egensinnighet istället för beroende av Anden. Det kan också slå över i perfektionistisk moralism, egenrättfärdig präktighet och lagiskhet. Utan känslighet för den helige Ande kan det faktiskt också bli en överdriven känslosamhet och överandlighet där man försöker både imitera och frammana andliga manifestationer.

I allt detta är Jesus den perfekta förebilden där det gudomliga och mänskliga är förenat men inte sammanblandat. Jesus är övernaturligt mänsklig och mänsklig i sin övernaturlighet. Han visar oss verkligen hur människan fylld och ledd av Anden skall vara. När man ser på hans liv och tjänst ser man hur han som huvud önskar att Kristi kropp skall fungera.