Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Claphaminstitutet, ett år. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Nej, måndagen var inte helt ledig trots allt. Det var årsmöte för Claphaminstitutet som nu firar ett år. Det är ett fantastiskt jobb som utförts under detta korta år. Syftet är att ”stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro, i ekumenisk anda och med Lausannedeklarationen som utgångspunkt , att arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen…”, för att citera stadgarna. (Lausannedeklarationen är en centralt evangelikal deklaration som bibeltroende kristna i alla sammanhang kan hålla med om.)

Man har hunnit med ett omfattande opinionsbildande arbete som definitivt kommer att växa både i omfattning och inflytande. I snitt har det levererats ca en initierad artikel per vecka till olika tidningar i landet i olika debattämnen som berör den kristna tron och olika kontroversfrågor, inte minst äktenskapssynen. Stor heder åt direktor Tuve Skånberg och  ordförande Stefan Swärd som gjort ett mycket bra jobb och lagt ner mycket tid på frivillig basis.

Tillsammans med SEA (Svenska Evangeliska Alliansen) kommer Claphams arbete säkert i framtiden att kunna bidra till en viktig förstärkning och återuppbyggnad av de i vissa sammanhang snabbt eroderande kristna grunderna. Det är ingen tvekan om att det  behövs ett kraftfullt apologetiskt arbete för att återta det offentliga rummet och göra det intellektuellt anständigt att debattera i media ifrån en klar bibliskt kristen grund. Det är också lika viktigt att återta det kristna offentliga rummet och åter lägga en gedigen biblisk teologisk grund för att motverka den ”inre sekularisering” (detta uttryck lånar jag från pastor Dan Salomonsson) som blir alltmer tydlig i alla samfund idag.  

Gå gärna in på deras hemsida och läs.