Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Smärtonas man. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Långfredagsgudstänsten är slut för oss här på Livets Ord. Den var andligt kompakt och otroligt bra. Remi Höidahl predikade mycket koncentrerat, allvarligt och genomtänkt om Jesus som Smärtornas man och uppmanande oss att vara kvar i tankarna hela dagen i bön över Jesu lidande och dess betydelse. Det är så lätt att vi snabbt slätar över eller helt enkelt undflyr syndens allvar för att skynda till uppståndelsen. På söndag firar vi den. Nu tänker vi på synden och dess djupa konsekvenser, döden.

Jesus stapplar fram utmed Via Dolorosa på väg mot Golgata. Idag kan man följa med och stanna på 14 stationer. Inte alla finns nämnda i Bibeln men alla har ett bibliskt budskap till oss.

Station 1: Jesus döms till döden. Han döms egentligen fyra gånger. Av översteprästerna, av Herodes, av Pilatus, av folkmassorna.

Station 2: Jesus tar sitt kors. Han får bära sitt eget avrättningsredskap till avrättningsplatsen, redan sönderslagen och utmattad.

Station 3:Jesus faller första gången. Tyngden av hela världens syndabörda är mänskligt sett för stor att bära.

Station 4: Jesus möter sin mor. Detta måste ha skett, även om det inte omnämns direkt, eftersom Maria var med vid korset. Hon följer honom in i döden och i sitt hjärta förväntar hon sig ändå att löfterna till henne skall gå i fullbordan trots att allt ser ut som ett nederlag.

Station 5: Simon från Kyrene hjälper Jesus med korset. Simons liv förvandlas radikalt då han tvingas bära korset. Detsamma gäller oss.

Station 6: Veronika torkar svetten ur Jesu ansikte. Omnämns inte i Bibeln men Veronika betyder ”sann bild”. Så viktigt idag att vi har en sann, inte falsk och självpåhittad bild av vem Jesus är och vad han gör för oss.

Station 7: Jesus faller en andra gång. Jesus faller enligt traditionen 3 gånger. Vi läser om ett tillfälle i Bibeln. Är det för människans andliga, själsliga och kroppsliga bördor han faller? Han dog ju verkligen för för hela människan.

Station 8: Jesus möter Jerusalems kvinnor. Dessa som inte förstod allvaret, inte såg på djupet får ett uppvaknande tilltal av Jesus.

Station 9: Jesus faller den tredje gången. Han föll så att varje person som faller skall veta att Jesus identifierat sig med oss i vår svaghet och hjälper oss upp igen.

Station 10: Jesus tas av sina kläder. Han blir helt avklädd, förnedrad och gjord till skam för oss, avskalad allt.

Station 11: Jesus naglas på korset kl. 12:00 på dagen. Blixtar av intensiv outhärdlig smärta går igenom hans kropp och själ.

Station 12: Jesus dör på korset. Klockan 3 på eftermiddagen, efter 3 timmars oerhörd plåga ger han upp andan och överlåter sig åt sin Fader. Mörker har övergått jorden. Hela skapelsen sörjer.

Station 13: Jesus tas ner från korset. Vännerna blir frimodiga och ber att få begrava kroppen. Kvinnorna är församlade med Maria och sörjer. Evangelisten Johannes är, i motsats till de andra lärjungarna, hela tiden med.

Station 14: Jesus läggs i graven. Innan sabbaten träder in smörjs hans kropp och begravs och där får kroppen vila i mörker bakom en stängd grav med förseglad sten, och vakter som håller vakt utanför.