Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Snart dags för Europakonferensen. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Konferensen rycker allt närmare. Det skall bli väldigt  spännande att vara med igen. Det blir alltid annorlunda varje år och under alla år jag varit med har det alltid varit en känsla av stark Gudsnärvaro och en stor andlig mättnad efter konferensens slut. Det är alltid roligt att höra hur männskiskor blir välsignade och deras liv berörda av Herren.

Jag tror att Guds ord har en  oerhörd förmåga att påverka  och förvandla människors liv idag.  Det finns en sådan inneboende kraft i Gudsordet. Därför måste det förkunnas med tro och övertygelse. Ordet är både bröd och ljus. Ett dagligt bröd som möter våra dagliga behov. Ordet är också ljus som lyser upp den stig vi skall gå på.

Ibland tror jag att vi har en förväntan på att Ordet skall vara bröd, kanske till och med sötebröd,  men att vi inte riktigt är intresserade av Ordet som ljus. Men utan ljuset famlar vi i mörket ocyh vet inte vart vi skall gå. Det profetiska ljuset ger oss en sann bild av hur verkligheten är beskaffad och hur det andliga läget egentligen är. Inte bara i våra egna liv men också i nationen och i Kristi kropp.  

Precis som det kan  finnas brist på bröd som mättar och helar kan det finnas brist på det profetiska ordet. Ibland vill vi inte höra sådant som inte passar in vare sig i vår livstil eller vår agenda utan vill hellre att Herren skall välsigna det vi redan gör. Jag tror at tdet blir viktigare än någonsin att komma samman oförbehållsamt inför Herrens ansikte, söka hans närvaro, för den Han är,  och förvänta sig hans tilltal, inte enbart in i våra egna liv utan också in i den situation Kristi kropp är satt att förvalta i Sverige idag, där vi skall vara  salt och ljus.