Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Oral Roberts död. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Helandeevangelisten Oral Roberts har avlidit i en ålder av 91 år. Redan 1947 blev han känd över hela USA som en väckelseevangelist som även bad för sjuka. Han var en absolut pionjär i den helandeväckelse som började i USA och sedan spred sig över världen. Han var tidigt ute på TV i USA, redan på 50-talet, och nådde miljontals människor med evangeliet. Senare startade han Oral Roberts University och Billy Graham invigde universitetet. De blev goda vänner och förblev så genom åren.

Jag hade möjlighet att träffa honom ett antal gånger, både att höra honom predika, se honom leda styrelsemöten och samtala med honom. Han var ofta kontroversiell, före sin tid och tog oerhörda trossteg både i sina stora helandekampanjer i ett gigantiskt tält och när han byggde upp universitetet och det angränsande City of Faith, ett sjukhus som kombinerade bön och medicin.

Oral Roberts har betytt enormt mycket för miljontals människor. CNN:s Larry King älskade honom och hade honom ofta på sitt program. Det är en av 1900 talets stora andliga gestalter som nu gått hem till Herren.