Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Apropå enhet och C.S. Lewis. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Här kommer ett lite längre och belysande citat om enhet från C.S. Lewis, en viktig kristen författare som ofta citeras i olika sammanhang. Något att tänka på inför julen kanske:

”Kristendom mot urvattnad kristendom.”

”Tiden är alltid mogen för återförening. Splittringen bland de kristna är synd och en skandal och kristna bör alltid sträva mot återförening, om så endast i sina böner. Jag är bara en lekman och har nyligen blivit kristen och jag vet inte så mycket om detta, men allt det som jag har skrivit och tänkt ut har jag alltid hållit mig till de traditonella dogmatiska ställningarna. Resultatet är att bekräftande brev når mig från de mest skilda slag av kristna. Jag får till exempel brev från jesuiter, munkar och nunnor såväl som från kväkare och walesiska frikyrkliga, med flera.

Det tycks mig alltså att de ”extremistiska” inslagen i varje församling står närmast varandra, och att de liberala och ”vidsynta” i varje sammanhang aldrig skulle kunna enas. Den ”vidsynta” och urvattnade religionen är en värld där ett litet antal människor (alla av samma slag) säger helt olika saker och ändrar åsikt varannan minut. Vi får aldrig någon återförening genom dem.”

Ur ”Answers to Questions on Christianity.”  Återfinns i en trevlig andaktsbok som heter ”Den djupa glädjen”, 365 dagar med C.S. Lewis utgiven av Libris.