Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Inkarnationens mirakel. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Häromdagen letade jag efter ett julkort på en stormarknad. Bland hundratals julkort fanns inga kort med scenen från Betlehem. Till slut hittade jag ett, inte specielllt fint men jag tog det eftersom det var det enda som fanns och jag hade bråttom. Alla andra kort hade motiv av tomtar, vinterlandskap m.m. Jesu födelse var definitivt bortträngd.

Men det vi firar nu till jul är Jesu Kristi födelse, Inkarnationens mirakel och hemlighet. Det blir viktigare än någonsin att verkligen förstå och fira detta. Inte minst i en tid av mycket teologisk förvirring när predikanter och teologer inte tycker det är viktigt med jungfrufödelsen. Den är otroligt viktig och hela vår tro hänger på detta. Det var inte så att någon romersk soldat gjorde en ung kvinna med barn. Inte heller var det så att man kanske skulle kunna hitta Jesu kropp i en grav någonstans. Nej, han var avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria. Han dog för våra synder och uppstod på den tredje dagen ifrån de döda. Hans födelse, död och uppståndelse hänger ihop.

Han, som föddes som ett litet barn i Betlehem, är Gud. Det är Sonen som i evighet har vilat i Faderns sköte för att använda 1917 års översättning för Joh. 1:18. Det är Ordet, som var hos Gud och är Gud som tog sin boning genom inkarnationen, köttpåtagandet, och blev verklig människa.

Han är, som den nicenska trosbekännelsen säger, vilket evangelikala alltid bekännt sig till: ”född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern.” Jeus Kristus, född i Betlehem av jungfru Maria, är fullt ut Gud och fullt ut människa. I honom har den gudomliga och den mänskliga naturen förenats utan sammanblandning.

Jesus blev verkligen fullt ut människa, för att kunna träda in och ställföreträdande bära våra synder och ta vårt straff. Bara en människa kunde gottgöra vad vi människor brutit genom synden. Samtidigt måste det vara en oskyldig människa som inte var behäftad med synd. Gud blev människa eftersom bara han kunde frälsa. Inte undra på att det var viktigt att Jesus är både Gud och människa annars kan vi inte bli frälsta. En falsk Jesus kan aldrig rädda oss.

Därför är också Maria så viktig. Det var genom henne som Jesus antog sin mänskliga natur. Hon var hans boning i nio månader. Hennes ”ja”, hennes lydnad, hennes kropp som bar Honom var helt nödvändigt för vår frälsning. Utan henne skulle vår Frälsare inte blivit en verklig människa. Hon är moder till han som hade skapat henne och som frälste även henne med sitt blod.

Han som är en allsmäktig Gud, är stor nog att bli ett litet barn som ligger i en krubba. Hela gudomen i sin fullhet tog sin boning i detta lilla barn och ur detta lilla värnlösa barns ansikte strålar Guds härlighet fram. Därför tilbad Josef, Maria, herdarna och de vise männen detta barn. Därför tillber vi och vördar detta barn som är ett sådant mirakel. Han och bara han är vår frälsning! Därför firar vi med glädje hans födelse och proklamerar högt att Jesus Messias som är Gud har blivit född!

UPPDATERAD:

Diskussioner har lätt att spåra ur, inte minst om man bara följer en enda tanke och sedan hämningslöst spånar vidare på det spåret. Med tanke på en del märkliga slutsatser av vad jag säger och inte säger om Inkarnationen så vill jag gärna hänvisa dels till en Keryxartikel jag skrev för några år sedan om Maria. Den finns även i min bok Andliga rötter. Läs här.

För mer info lyssna gärna på den julaftonspredikan jag höll häromdagen i vår midnattsgudstjänst. Det kanske kan ge lite nyanser åt alla våldsamma spekulationer. Lyssna här.