Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
En bok om lovsång. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Lagom till den lovsångskonferens vi har på Livets Ord nu i februari kommer jag ut med en liten bok om lovsång. Den har samma format som den nattvardsbok jag skrev för ett tag sedan. Tanken är att  jag med jämna mellanrum skall kunna komma med en del böcker i en serie som har specifika ämnen av detta slag.

Denna lilla bok är inte en handbok i lovsång. Andra har gjort förnämliga böcker om detta. Denna bok är mer tänkt både att inspirera till lovsång och att tala om lovsångens  inre väsen. Vi är ju skapade att först och främst ära, prisa och lova Gud. Vi är tillbedjande varelser. Behovet av tillbedjan och lovsång är inbyggt i vårt själva väsen och vi kan aldrig slita det ur oss.

Musik är ett fantastiskt redskap för att verkliggöra denna tillbedjan av Gud. Tillbedjan finns där i vårt liv och om vi inte tillber den levande Guden så tillber vi något annat och då ställs musiken i denna tjänst. Vi tillber då istället oss själva, våra talanger, våra karriärer, pengar, naturen, styrka, de riken vi bygger upp, materiella ägodelar, m.m. Detta blir till slut en perversion av den lovsång som egentligen endast tillhör Gud. Hans allena är äran och makten, priset och lovet!

Denna lovsång, i all dess olika uttryck och varianter, pågår redan ständigt i himlen.  Det stora privilegiet vi har när vi av nåd kan träda fram inför Guds tron och där kan vi ansluta till denna eviga lovsång som ständigt pågår inför Gud. Hela himmelen, med dess änglahärskara, med alla de heliga som nått fulländningen prisar och lovar ständigt Gud och Lammet. Det är makalös aktivitet som pågår just nu i himmelen och himmelen möter jorden när kyrkan över hela världen prisar den levande Guden. Lovsång är något av det starkaste och viktigaste vi kan göra. Det är något vi, obehindrade av vårt kött, kommer att göra i evigheternas evigheter.