Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Stilla veckan. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

I och med Palmsöndagen början den Stilla veckan, Passionsveckan eller Heliga veckan. Det är årets viktigaste vecka där varje detalj i skeendet är så viktig och gripande. Tyvärr  är det också en vecka som många kristna mer eller mindre omedvetet ignorerar. Att stilla sig och förbereda sig för Påsken har blivit något som man inte så ofta längre gör men något vi borde på allvar återupptäcka. Allt vi troende är och gör hämtar sin styrka och kraft från Påsken. Den måste både återupptäckas och genomlevas. Annars blir Påsken bara ytterligare ett februarilov och  en genomsekulariserad helg, utan någon genomslagskraft i våra liv.

Sedan vi bodde i Israel och fick möjligheten att på ort och ställe genomleva Påsken har den blivit en helig vana att åtminstone vartannat år försöka fira den i Israel. Det har också inneburit att vi lyft upp Påsken mer ordentligt i ett antal olika gudstjänster på Livets Ord och , istället för en vanlig konferens, verkligen försöka följa med i de olika akterna av Jesu lidande, död och uppståndelse.

Konferenser kan man ha när som helst men Passionstiden är alldeles för speciell och viktig för att ignorera. Speciellt tror jag detta är nyttigt för karismatiska kristna som lätt springer förbi Jesu lidande och lite ytligt refererar till Jesus död och uppståndelse för att sedan snabbt börja tala om Andens verk idag. Varför inte ta fram din Bibel och dag efter dag följa Jesus från hans inträde i Jerusalem till hans fasttagande, dom, pinande, korsväg, död och uppståndelse? Det kommer verkligen att fördjupa ditt andliga liv.

Det är fascinerande hur mycket evangelierna lägger betoningen på Jesu lidande, död och uppståndelse. Inte minst Johannesevangeliet som från kap. 12 och framåt lägger all betoning på Jesu passion. Det är verkligen ingen slump att betoningen ligger där. Vår frälsning beror helt på vad som hände denna heliga vecka och det är verkligen något vi behöver fördjupas i och följa med i. Ju mer vi förstår djupet i Jesu smärta och offerdöd desto mer uppskattar vi och tar till oss hans uppståndelse och Andens nya liv.

Palmsöndag-Jesus rider in i Jerusalem.

Måndag- Jesus rensar templet.

Tisdag-Jesus undervisar.

Onsdag-Judas går till Sanhedrin, Stora rådet.

Torsdag-Jesus instiftar Nattvarden, förråds och fängslas.

Fredag-Jesus döms, pinas och korsfästs.

Lördag- Jesus i graven.

Söndag- Jesus uppstår för att aldrig mer dö.

I allt detta finns så mycket att meditera över att det aldrig verkar ta slut. Runt korset snurrar hela universum, all historia och hela vårt liv. Korset är för evigt centrum för allt.