Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Andens nådegåvor. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Jag ser fram emot att börja seminariet på torsdag och att undervisa om Andens nådegåvor. Det finns ett så stort behov av att stilla sig och vara beroende av Anden. Att noggrant lyssna på Anden för att kunna öppna sig så att nådegåvorna skall kunna flöda genom oss. Det krävs också en atmosfär av tillbedjan, av hunger efter mer av Gud och av kärlek, både till världen, varandra och Jesus för att det andliga livet skall kunna växa och utvecklas. Mirakler behöver en miljö av kärlek och positiv förväntan.

Inte minst profetia, kunskapens ord och visdomens ord behöver helgade munnar och renade ord för att kunna fungera. När ord fylls av hån, förakt eller lögn blir kärlet nedsmittat och kan inte längre uppfatta eller urskilja Andens äkta tilltal. Vi sjunker då från Andens rena tilltal till av köttet besmittade åsikter, ibland hopsnickrat med enstaka bibelbord som försvar för vår självhävdelse. En köttslig inställning och ett behov att ständigt ha rätt och trycka till meningsmotståndare hindrar oss från att noggrant och osjälviskt lyssna på vad Anden egentligen säger i vårt inre. Ord av frid, kärlek och positiv uppbyggelse är en sådan vederkvickelse för själen och stärker däremot hjärtats mod.

Våra ord är alltså mycket betydelsefulla. De är containers av liv eller död och bär med sig undertoner av antingen ande eller kött. Om vi kan beskydda orden och vara noggranna med dem och beskydda vårt hjärta så kan våra ord  användas för nådegåvornas bruk istället för enbart mänskliga åsikter. Det är det en stor välsignelse och skapar liv. Tonen i orden märks ju så väl och här får Herren rena både hjärtat och orden från både affekt och trotsighet. När Herren renar våra ord kan han använda dem profetiskt och till stor välsignelse i våra medmänniskors liv.

Det har redan börjat komma folk till seminariet. Vi har också nästan hundra pastorer på plats som nu avslutat den fortsättningskurs vi arrangerat för dem. Dessa kommer från ett antal länder och har alla först gått igenom den ettåriga pastorskurs vi anordnat åt dem i Wien och på andra platser. Dessa kurser har visat sig vara mycket effektiva, både  när det gäller fördjupning hos pastorerna och tillväxt i deras församlingar. Nästa söndag skall vi be för dem i gudstjänsten. Nu skall de vara med i seminariet. De kommer också in besökare från Mongoliet, från Indien och en mängd andra platser. Det blir några härliga dagar tror jag. Det finns redan en starkt förväntan på Herren inför seminariet.

I söndags predikade Arthur Simonyan hos oss. Han leder Livets Ord i Armenien och har 10000 i sin församling i Yerevan. Det var väldigt fräscht att höra honom och väl värt att gå in och lyssna på Livets Ord Play.

Hoppas du har möjlighet att sätta av några dagar och vara inför Herrens ansikte tillsammans med oss under vårseminariet. Vi ber att det skall vara en andlig miljö av frihet, glädje, förväntan och besökelse.