Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Det åttonde budet. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

I Luthers lilla katekes med kort utveckling, 1878 års utgivning,  finns en fin utläggning av det åttonde budet; ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.”

”Vad förbjuder Gud i åttonde budet? Gud förbjuder oss att bära falskt vittnesbörd emot vår nästa, evad det sker vid domstol eller annanstädes. Huru bäres falskt vittnesbörd emot nästan? Falskt vittnesbörd emot nästan bäres därigenom att man beljuger, förråder, baktalar eller illa beryktar honom så ock därigenom att man förvillar och bedrager honom med osant tal.”

”Vad befaller Gud i åttonde budet? Gud befaller, att vi skola urskulda vår nästa, tänka och tala väl om honom, tyda allt till det bästa och alltid hålla oss till sanningen.”

Tänkvärda ord för oss var och en; skriftställare, predikanter, bloggare, rubriksättare, journalister, författare och alla vi andra som dagligen talar om allt och alla.