Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Att stärka Världen idag. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Nu har tidningen Världen Idag funnits i snart tio år. Den har betytt mycket för många och dess betydelse bara ökar och ökar. Det har varit en bedrift av tidningen att under duktiga redaktörer men knappa omständigheter kunna inte bara överleva utan även utvecklas. Och den behövs! I ett klimat som idag präglas av långt gående sekularisering och teologisk förvirring behövs en röst som är både väckelseinriktad, evangelisk, karismatisk och central i klassisk tro och förkunnelse.

Andlighet och teologi är inte snabbt övergående trender utan bygger på en stabil grund och på den tro som en gång för alla blivit oss given, Judas vers 3. Detta innebär inte ett blodlöst plagiat utan att troende när de söker Jesus finner att både vem han är och vad han säger är oföränderligt och gällande ifrån generation till generation. Det måste bara upptäckas och tillgodogöras på nytt, åter och åter igen. Det kan gestaltas annorlunda och manifesteras på många sätt men innehållet förblir detsamma. Det är ett evigt evangelium.

I brännpunkten mellan det eviga och stabila och de nya genombrotten och erfarenheterna vill Världen idag stå och försöka förmedla Jesus på ett kommunikativt sätt så att det centrala förblir centralt, det väsentliga förblir väsentligt.

Världen idag arbetar på en biblisk och allmänkristen grund och det har varit ett nöje att få vara med under dessa tio uppbyggnadssår. Idag hade vi styrelsesammanträde och för mig var det ett viktigt möte. Jag tackade ja till att engagera mig mer i tidningen. Det innebär att jag kommer att försöka skriva en gång i veckan på ledarplats för att stärka, utveckla och ytterligare klargöra tidningens inriktning och teologiska grund. Det ser jag fram emot att göra.

Världen idag behövs. Som allt annat behöver den utvecklas.Men jag tror att den är ett redskap som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Andlig och teologisk fördjupning, klarhet och profetisk skärpa, mod att gå emot strömmen och ljus över och svar på viktiga frågor i tiden kommer att göra tidningen till en välsignelse för många.Den måste vara både formerande och informativ, förklarande och beskrivande och inte minst vittnande om Herrens härliga gärningar idag. Det skall bli roligt att bli mer engagerad i den.