Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Lite av varje….E 21, m.m. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Just kommit tillbaka från Hamburg där jag träffat pentekostala ledare från hela Europa som samlats för att diskutera möjligheterna till ett initiativ i Europa som heter E 21. E står för Empowered, ett ord man kommit fram till efter Azusa Centennial konferensen för några år sedan då så många olika pingst- och karismatiska strömningar kom samman för att fira 100 år av Pingstväckelse. Förra året hölls sedan en mycket lyckad E21 konferens i USA, med samma initiativtagare som Azusakonferensen, med 10 000 delegater från 96 länder och man räknar detta som en god start.

Man ville hitta något som appellerade mer till ungdomar och som samlade den breda fåran av olika pingst-karismatiska grupper. Bland kristna ungdomar i USA, enligt en bred undersökning, var ordet ”evangelikal” längst ner på skalan, sedan kom ”pingst” och sedan ”karismatisk”. Ordet ”Empowered” var däremot mer tilltalande.

Dessa ord, i en amerikansk kontext, var belastade med ett kulturbagage som gjorde att ungdomar vände sig från det hela. ”Evangelikal” associerade till en materialistisk medelklass som var politiskt högerbelastad. ”Pingst” hade en ålderdomlig och sekteristisk klang och ”karismatisk” associerade till självupphöjande och skandalomsusade tjänster. Intressant! Detta sagt av tusentals ungdomar som ändå vill ha med den den bibliska pingsterfarenheten att göra.

Nåväl, det var två intensiva dagar av samtal, reflektion och bedjande över hur en bredare enhet ibland pingst-karismatiker skulle kunna se ut. I första rundan var det representanter för de europeiska pingströrelserna samt ett antal yngre församlingsbyggande rörelser. Det fanns ett stort behov av att bredda detta till att också inkludera de karismatiska rörelser som finns inom de historiska kyrkorna.

Tankarna är att bredda och fördjupa enheten, koordinera och stärka bredare initiativ, bygga broar och  fokusera på nästa generation för att både söka en starkare utgjutelse av Anden, fokusera på evangelisation, adressera viktiga teologiska frågor och fördjupa gemenskapen över nuvarande gränsdragningar och låsningar. Det har redan startats E 21 initiativ i USA, Canada, Central och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien. Det skall bli intressant att se vad som kommer av detta.